Wednesday 6 October

Deskundigheid van arts belangrijkste bij keuze voor een kliniek

De deskundigheid van de arts en de korte wachttijd is voor de Nederlander het belangrijkste in de keuze voor een kliniek in plaats van een ziekenhuis. Het advies van de zorgverzekeraar is maar voor 1% van belang bij de keuze. Dit blijkt uit de nieuwste Benchmark Klinieken van Zelfstandige Klinieken Nederland.

Deskundigheid en korte wachttijd 
De deskundigheid van de arts (32%) en de korte wachttijd (28%) zijn de belangrijkste redenen voor de Nederlander om voor een zelfstandige kliniek te kiezen. De deskundigheid van de arts wordt met een 8,6 hoog gewaardeerd, 95% is tevreden over de wachttijd. 

Zorgverzekeraars nog niet van belang bij keuze voor kliniek 
Opvallend is dat voor maar 1% het advies van de zorgverzekeraar van belang is bij de keuze voor een kliniek. Dit ondanks de toenemende regierol die zorgverzekeraars in proberen te nemen. Klinieken worden door de Nederlander vooral gevonden via internet en via een positieve aanbeveling van vrienden of familie. 

Benchmark Klinieken ligt boven de 8 
Klinieken krijgen in de nieuwste Benchmark Klinieken van oktober 2010 gemiddeld een 8,3 van consumenten als algemeen rapportcijfer. De gemiddelde cijfers liggen in het derde kwartaal wederom boven de 8: bejegening (8,2), behandeling (8,2), nazorg (8,0) en informatieverstrekking (8,0). De basis van de Benchmark Klinieken is het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek van Zelfstandige Klinieken Nederland. 

ZKN Klanttevredenheidsonderzoek 

Het ZKN Klanttevredenheidsondezoek is een initiatief van Zelfstandige Klinieken Nederland en het onafhankelijk bureau Bosgra Marketing. Het doel van het onderzoek is dat klinieken op een uniforme en wetenschappelijk verantwoorde wijze patiënttevredenheidsonderzoek ( http://www.zknklanttevredenheidsonderzoek.nl ) uitvoeren zodat er een uitgebreide landelijke Benchmark Klinieken ontstaat. Met deze Benchmark Klinieken kunnen klinieken zich nu onderling vergelijken zodat de kwaliteit continu kan worden verbeterd. Op de website www.ZKNKlanttevredenheidsonderzoek.nl is meer achtergrondinformatie over het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek en de Benchmark Klinieken te vinden. 

Naar nieuwsoverzicht