Het ZKN-keurmerk staat voor hoge kwaliteit; een duidelijk herkenbaar teken waar patiënten op selecteren. Niet alleen letten steeds meer patiënten op het ZKN-keurmerk, ook andere organisaties gebruiken het keurmerk vanwege de garantie dat de kliniek jaarlijks door een onafhankelijke keuringsinstantie wordt getoetst op hoogstaande kwaliteitscriteria. Denk hierbij aan banken, verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het College van Deskundigen is verantwoordelijk voor aanpassingen van de toetsingscriteria


Toetsingsreglement

ZKN streeft naar een onafhankelijke, professionele en hoogwaardige toetsing op de kwaliteit- en veiligheidseisen van het ZKN-keurmerk. Hiervoor is het ZKN-keurmerk Toetsingsreglement opgesteld. Dit waarborgt de hoge eisen die gesteld zijn aan het auditproces, de auditoren en de certificerende instelling. 


Hulp nodig?

Indien u hulp wilt bij het behalen van het ZKN-keurmerk, zijn er diverse adviseurs actief. ZKN heeft met een aantal bedrijven goede ervaringen. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijven waarvan ZKN weet dat zij een grote ervaring hebben met het begeleiden van klinieken in het behalen van het ZKN-keurmerk:


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: