St. Hyperbaar Geneeskundig Centrum logo

St. Hyperbaar Geneeskundig Centrum

 

Over St. Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC Rijswijk) is een specialistische, moderne zorginstelling die zich specifiek richt op de behandeling van patiënten met chronische wonden (weefselschade door bestraling, complexe wonden en geïnfecteerd botweefsel). Bij de behandeling van deze aandoeningen maakt HGC Rijswijk gebruik van een holistisch zorgmodel waarin hyperbare zuurstoftherapie een belangrijke pijler is. Door samenwerking met ziekenhuizen, huisartsen en andere ketenzorgpartners, in combinatie met prompte en integrale zorg, streeft HGC Rijswijk naar de meest optimale behandeling voor haar patiënten.

Specialisatie

Contactgegevens

Kaart