Het Bureau van ZKN behartigt de belangen van haar leden en ondersteunt hen op de belangrijke thema's zoals Kwaliteit & Veiligheid, Financiering & Contractering en HR. Hieronder stellen zij zichzelf graag aan u voor.

Paulette Timmerman-Gerritzen, Directeur

Paulette Timmerman-Gerritzen is sinds september 2014 directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland. Voor deze tijd was zij werkzaam als Director Public Affairs & Market Access bij Nutricia Advanced Medical Nutrition. Daarvoor bekleedde zij onder meer de functie van Manager Healthcare Development bij Nutricia en diverse sales- en marketingfuncties bij bedrijven actief in de zorg. Als directeur van het Bureau, heeft zij de dagelijkse leiding over het Bureau en brengt zij de belangen van ZKN-leden onder de aandacht bij stakeholders en andere belanghebbenden.


Amely Hartgring, Manager Zorgladder

Amely begon in 2005 bij Eurotransplant als Trainee. Al snel volgde PricewaterhouseCoopers (PwC) waar zij ruim zes jaar werkte als adviseur binnen de gezondheidszorg. De afgelopen vier jaar werkte Amely bij Quint Wellington Redwood, eerst als Senior Consultant Healthcare, maar al snel volgde een promotie en werd Amely verantwoordelijk voor de zorgtak als Client Director Healthcare. Amely leidt vanaf december 2015, de komende drie jaar het project “De Zorgladder”, waarin zij verantwoordelijk is voor de bouw van het landelijke PROMs platform.


Marijn Lamers, Manager Kwaliteit & Veiligheid

Marijn Lamers is na zijn opleiding tot sociaal-psycholoog, drie jaar werkzaam geweest bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg waar hij onderzoek deed op het gebied van de ziekenhuiszorg. Zijn belangrijkste aandachtsgebied was de ontwikkeling van “kwaliteitsindicatoren”. Als methodologisch adviseur is Marijn o.a. betrokken geweest bij thematisch onderzoek op het gebied van medicatieveiligheid, risico’s in de thuisbeademing en de kwaliteit van ooglaserklinieken. Marijn heeft mede het gefaseerd toezicht op zelfstandige klinieken opgezet en bijgedragen aan de rapporten over de zorgkwaliteit van deze sector. Sinds 2010 is Marijn werkzaam bij ZKN. Eerst als beleidsmedewerker algemeen, momenteel in de functie van Manager Kwaliteit en Veiligheid. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn het ZKN-keurmerk, kwaliteitsindicatoren en uitkomstmetingen. Tevens is hij secretaris van het College van Deskundigen van ZKN. Marijn vertegenwoordigt ZKN aan vele overlegtafels op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid.


Hugo Meulblok, Manager Verenigingszaken

Sinds 2008 is Hugo werkzaam in de zorgsector als projectleider en adviseur. Hij heeft drie jaar gewerkt voor organisatieadviesbureau STOEL. De afgelopen 4,5 jaar is Hugo actief geweest als zelfstandig professional. ZKN was tot voor kort een van zijn opdrachtgevers met het VMS Veiligheidsprogramma en KPZ subsidieregeling als voornaamste projecten. Vanaf 1 januari 2016 is Hugo aan de slag gegaan met het verenigingsmanagement binnen ZKN. Zijn aandachtsgebieden zijn o.a. het ontwikkelen van een Producten & Diensten catalogus voor ZKN-leden, het uitvragen van Best Practices en eindverantwoordelijk voor het KPZ project en de ZKN Academies.


Jeroen Mooij, Manager Financiering & Contractering

De loopbaan van Jeroen begon in 2008 als Juridisch consultant bij NIG (tegenwoordig DPA). Daarna volgde gemeente Hoorn, eerst als senior beleidsmedewerker/projectleider, maar al snel maakte Jeroen promotie en werd hij teamcoördinator/senior strategisch adviseur. De laatste twee jaar is Jeroen werkzaam geweest bij Coöperatie VGZ als Manager Specialistische Zorg Noord. Eind 2015 is Jeroen bij ZKN aan de slag gegaan als Manager Financiering & Contractering. Namens ZKN heeft hij nauw contact met stakeholders om de belangen van ZKN-leden op het gebied van Financiering & Contractering onder de aandacht te brengen.


Leonie Noordhoek, Directiesecretaresse

Leonie Noordhoek begon haar loopbaan als secretaresse bij TNO. Na ruim vier jaar maakte zij de switch naar Mercedez Benz in de functie van directiesecretaresse. Hierna volgde Stichting Nedvang, Friesland Campina en de KVNW. Sinds november 2014 is Leonie werkzaam bij ZKN en is zij de rechterhand van Paulette Timmerman en ondersteunt zij het team van ZKN.


Dorothee Peters, Beleidsmedewerker Zorgladder

Dorothee startte haar loopbaan als freelance beleidsonderzoeker en -adviseur bij gemeenten, scholen en kenniscentra. Na ruim vier jaar vervolgde zij haar loopbaan bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum met een promotieonderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van gemeentelijk integraal gezondheidsbeleid. Als beleidsadviseur Zorgladder houdt Dorothee zich sinds april 2016 bezig met de bouw en implementatie van het landelijk PROMs platform. Zij rapporteert aan Amely Hartgring, manager Zorgladder.