De zorg kent twee grote uitdagingen, de zorg voor Covid-19-patiënten en het op peil brengen en houden van de reguliere zorg, ook tijdens de 2e Covid periode. In dat laatste vervullen klinieken een belangrijke rol. 

Klinieken voelen de verantwoordelijkheid om - gezamenlijk met andere aanbieders van zorg en op basis van de sterkten van al deze partijen - de op ons afkomende zorgvraag zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Centraal uitgangspunt is zorgcapaciteit in te zetten op die plek waar we zoveel mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit en het volume van de patiëntenzorg.

ZKN heeft de uitgangspunten geformuleerd over de passende inzet van personeel naar aanleiding van vragen vanuit ziekenhuizen over uitlenen van personeel. Deze uitgangspunten zijn gedeeld met onze stakeholders NZa, VWS, IGJ en verzekeraars. Ook is er in de media aandacht geschonken aan onze uitgangspunten. Zie hier het bericht van Skipr en beluister het fragment op NPO radio 1 waar Paulette Timmerman, directeur ZKN, de uitgangspunten toelicht.

En verder deze week in de media;