Concrete invulling van onze steun aan ziekenhuizen is in volle gang. Men weet de klinieken te vinden voor overdracht van patiënten, maar ook is in deze zware tijden op de IC personele steun voortdurend aan de orde. Nu al zijn verpleegkundigen aangemeld voor diensten in ziekenhuizen.

De leden van ZKN inventariseren voortdurend welke medewerkers bereid zijn – en zichzelf in staat achten – om mee te helpen in de zorg voor Covid-patienten. In overleg met het ROAZ in de verschillende regio’s, de NZa en de zorgverzekeraars proberen we de hulp van klinieken in goede banen te leiden. Want ook hier is hulp alleen zinvol als die bij de juiste mensen terechtkomt.