Het ministerie van VWS heeft de beoordelingsmatrix herzien en een aangepaste versie gepubliceerd op de website van DUS-I. Doel van deze aanpassingen is om de verschillen tussen de beoordelingsmatrices van VIPP 1 en VIPP 2 te beperken. De wijzigingen zijn op detailniveau en hebben geen gevolgen voor de oorspronkelijke doelen of toetsingscriteria.
Voor de BgZ is een aantal kardinaliteiten aangepast. Alle wijzigingen zijn ten gunste van de patiënt omdat de kardinaliteiten veranderd zijn van 0..1 (het gegevenselement mag 0 of 1 keer voorkomen) naar  0* (het gegevenselement mag 0, 1 of meerder keren voorkomen).
Op de VIPP portal staat een document met de doorgevoerde wijzigingen en vindt u de nieuwe beoordelingsmatrix. Zowel de nieuwe als oude versie mogen gebruikt worden voor de audit.
 
Als u in voorbereiding op uw audit een beoordelingsmatrix invult, let er dan goed op dat u de laatste versie gebruikt. Deze kunt u hier vinden. Wij hebben opgemerkt dat er nog oude beoordelingsmatrices in omloop zijn. In deze oude versie komt een "error"voor. Komt dit tegen in uw beoordelingsmatrix, neem dan contact op met VIPP. Wij kunnen u helpen om deze error te verhelpen. Meer hulp ter voorbereiding van de audit vindt u hier

In de beoordelingsmatrix op de DUS-I website, gepubliceerd op 06-11-2018, staat een foutieve versiedatum namelijk: versie 1.1 - 07-08-2018. Deze gepubliceerde beoordelingsmatrix is wel de juiste en verder volledig aangepast.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl