Het Grote Zorgdebat - maandagavond 8 maart 2021 (online editie)

 

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Op maandagavond 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. We verwachten meer dan 50.000 deelnemers die deze vierde editie van Het Grote Zorgdebat zullen volgen. ZKN is een van de organisatoren van het debat.

Debat thema’s
Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan het preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zetten we duurzaam in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

Kandidaat-Kamerleden
De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 • Thom van Campen (VVD)
 • Fleur Agema (PVV)
 • Mona Keijzer (CDA)
 • Vera Bergkamp (D66)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Attje Kuiken (PvdA)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Liane den Haan (50Plus)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar, journalist en presentator.

Voor wie?
Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. We verwachten meer dan 50.000 deelnemers.

Waar en wanneer?
Omdat het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen is deze editie van het Grote Zorgdebat online te volgen via een live stream op maandagavond 8 maart 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. Een aantal dagen voorafgaand aan het debat wordt de link naar het platform verspreid om het debat te kunnen volgen. Houd daarvoor de website van de deelnemende organisaties in de gaten of meld u aan via onderstaande link. 

Aanmelden
Meld u hier aan voor de online versie van Het Grote Zorgdebat 2021 en ontvang de link op donderdag 5 maart in uw mailbox.Deelnemende zorgorganisaties

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door: ActiZ, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LAD, LHV, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, SKIPR, VGN, V&VN, ZKN en ZN.