05-06-2020 | De dertig klinieken waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de afgelopen twee jaar op bezoek ging, doen voldoende aan het voorkomen van infecties. Tijdens de IGJ-bezoeken was nog niet alles in orde, maar daarna namen de klinieken de nodige maatregelen. Die waren vooral gericht op het voorkomen van infecties, die patiënten tijdens de zorg in een kliniek kunnen oplopen. Dit schrijft de IGJ naar aanleiding van inspectiebezoeken in 2018 en ’19. Hoeveel van deze klinieken lid zijn van ZKN is nog niet bekend.

Bij tien klinieken keek de inspectie niet alleen naar de infectiepreventie, maar ook naar de gang van zaken tijdens operaties. Ook op dat terrein moesten de klinieken nog maatregelen nemen. De inspectie vroeg aan totaal 26 klinieken om verbeteringen. Alle klinieken brachten uiteindelijk hun infectiepreventie en hun werkwijze bij operaties op orde.

ZKN zal de rapportage van de IGJ met de auditoren van het ZKN-keurmerk evalueren om na te gaan of zij de aanleiding tot de genomen maatregelen herkennen vanuit hun ervaring in het auditen van klinieken. Op basis daarvan zal besloten worden of er aanpassingen nodig zijn in het eigen auditbeleid of dat de maatregelen onderdeel zijn van de leer- en verbetercyclus. Volgens ZKN laat de IGJ-rapportage zien hoe nuttig inspecties door IGJ zijn. Bij het bestaan van verbeterpunten, is het goed dat zorginstellingen daarop gewezen worden.