Om u te helpen bij het succesvol behalen van module 1 en 2 van VIPP 5 zijn er stappenplannen ontwikkeld. De plannen beschrijven wat nodig is om module 1 en module 2 te behalen en hoe u kunt aansluiten bij MedMij.

De stappenplannen bestaan uit 6 stappen:

  1. Organisatie in de startblokken
  2. Stel vast welke gegevens je gaat delen
  3. Aansluiten bij MedMij via DVZA
  4. Werkwijze op orde
  5. Communiceer over PGO’s en MedMij
  6. Audit

Iedere stap is opgedeeld in 4 categorieën: Voldoen aan VIPP 5, Advies & Tips, Aansluiten bij MedMij en Naslagwerk. De plannen zijn praktisch opgesteld met links naar formats en meer (achtergrond) informatie. De stappenplannen zijn een gezamenlijk initiatief van MedMij en het programma VIPP 5 van NFU, ZKN en NVZ.

Factsheet Module 2 subdoel 1
De patiënt inzage geven in de ingevulde vragenlijst is één van de subdoelen van module 2. Om u meer inzicht te geven in wat u moet implementeren bij deze subdoelstelling, zijn de technische oplossingsrichtingen en de VIPP 5 verplichtingen samengebracht in een factsheet

Module 2 bestaat uit drie subdoelstellingen waarvan bij de audit tenminste twee van de drie doelstellingen gerealiseerd moeten zijn. De eerste doelstelling, heeft als doel om ingevulde vragenlijst beschikbaar te stellen aan patiënten, het gaat daarbij om de vragenlijst en de antwoorden van de patiënt. De vragenlijsten zijn zorginhoudelijke vragenlijsten en vormen onderdeel van de medische behandeling waar de individuele patiënt baat bij heeft.