De IGJ heeft naar aanleiding van de COVID-19 pandemie een rapport uitgebracht over de inzet van en samenwerking binnen de medisch specialistische zorg en de rol van de IGJ. De IGJ heeft gezien dat zelfstandige klinieken in de eerste fase een grote rol hebben gespeeld om acute zorg te kunnen leveren aan mensen die dit nodig hadden en is zeer lovend in haar woorden over deze inspanningen. In de tweede fase, tijdens de opstart van de reguliere zorg, is gezien wat klinieken hebben bijgedragen om de reguliere zorg op gang te krijgen.

Voor een eventuele 2e golf geeft de IGJ aan dat klinieken een grotere rol kunnen spelen bij het in stand houden van de reguliere medisch noodzakelijke zorg, door tijdens een mogelijke tweede golf, deze reguliere medisch noodzakelijke zorg langer te blijven leveren. Hiervoor is het onder andere van belang dat particuliere klinieken goed zijn aangesloten bij regionale netwerken (zoals een ROAZ) en dat zij worden betrokken bij evaluaties door deze netwerken. Ook is van belang om particuliere klinieken die reguliere medisch noodzakelijke zorg leveren, een volwaardige plaats te geven bij het verdelen van middelen door ROAZ-regio’s en om te zorgen dat de zorgverleners uit deze sector ook met prioriteit worden getest.