18-03-2020 | IGJ heeft haar rapport met uitkomsten over zorg in klinieken en ziekenhuizen in 2018 op maandag 16 maart digitaal gepubliceerd. ZKN herkent zich in het beeld van verdergaande verbetering van kwaliteit van zorg dat in dit rapport wordt geschetst. Een groot compliment aan klinieken. De Elsevier publicatie met beste klinieken, gebaseerd op de IGJ data staat sinds vandaag online en ligt morgen in de winkels. In het artikel wordt specifiek aandacht besteed aan de toegevoegde waarde van het ZKN-keurmerk. 

De IGJ geeft als belangrijkste bevindingen aan dat zij tijdens de analyse gezien hebben dat het gebruik van indicatoren een aantoonbare en betekenisvolle verbetering van de zorg laten zien. Toelichting wordt steeds vaker gegeven maar voor klinieken is hier nog veel winst te behalen. Het geven van toelichtingen en daarover in gesprek gaan is een goede manier om te laten zien dat er wordt gewerkt aan leren en verbeteren. De IGJ ziet dat vooral bij slecht of matig resultaat een toelichting wordt gegeven en dat is jammer want juist bij goede indicator uitslagen kan de toelichting die factoren laten zien die tot het succes hebben geleid en kunnen andere ziekenhuizen en klinieken hier van leren.

Bevindingen bij klinieken
Specifiek voor de klinieken merkt de IGJ op dat dat er meer aandacht is voor het tijdig toedienen van antibiotica voor het plaatsen van een heup- of knieprothese en dat bij staaroperaties goede resultaten worden gezien. Het elektronisch voorschrijven van medicatie moet beter, 58% van de klinieken voldoen aan deze indicator. Bij interne analyse is gezien dat het percentage elektronisch voorschrijven bij ZKN klinieken iets hoger ligt, namelijk 62%. IGJ merkt hierbij op dat bij deze indicator ruimte is voor verbetering, dit wordt door ZKN onderschreven.

Elsevier publicatie
We zien uit naar de publicatie van Elsevier over de beste klinieken welke woensdag 18 maart digitaal zal verschijnen en donderdag in de winkels ligt.