07-04-20 | Met de toenemende drukte in de ziekenhuizen springen klinieken bij waar ze kunnen met middelen, materiaal, apparatuur en personeel. ZKN is ontzettend trots op haar leden die stuk voor stuk hiermee hun verantwoordelijkheid nemen in de corona epidemie en solidariteit laten zien met de rest van de zorgsector. Middelen worden door klinieken beschikbaar gesteld aan de ROAZ die gaat over de landelijke distributie waar dat op dit moment het hardst nodig is. Daarnaast vervullen de klinieken een belangrijke rol in het leveren van urgente planbare zorg. Zie hier het coronabeleid van ZKN.

Hieronder een greep uit de goede voorbeelden die we inmiddels hebben verzameld of de media hebben gehaald. Staat het voorbeeld van uw kliniek er nog niet tussen of bent u een mooi voorbeeld tegengekomen? Stuur deze dan naar info@zkn.nl.

Goede voorbeelden op een rij – Delen van materialen & personeel

  • 08-04: Oogkliniek FYEO medical voert tijdelijk de netvliesoperaties uit voor het Maxima MC. Lees verder.
  • 06-04: Anesthesiemedewerkers van Eyescan springen bij in het Zuyderland Ziekenhuis. Lees verder. 
  • 23-03: Een deel van het medisch personeel van Prescan heeft zichzelf aangemeld bij de ROAZ om ingezet te kunnen worden. Verder heeft de kliniek MRI faciliteiten die waar nodig ingezet kunnen worden. Lees verder.
  • 22-03: Quole medisch centrum Waalre stelt haar narcose- en beademingsapparatuur, personeel en hulpmiddelen ter beschikking aan het Maxima Medisch Centrum Ziekenhuis in Veldhoven. Lees verder.
  • 21-03: Een interview met verpleegkundige Sjan van Kliniek Viasana uit Mill. Ze staat op een lijst om bij te springen bij ziekenhuis Berhoven in Uden. Lees verder. 
  • 20-03: Annatommie MC droeg haar medische middelen over aan drie ziekenhuizen in de regio Utrecht en Amsterdam. Lees verder.
  • 19-03: Equipe zorgbedrijven staat haar medische hulpmiddelen af aan de ziekenhuizen waar de nood hoog is. “Onze kundige mensen en faciliteiten zijn voor hen beschikbaar. Net als onze hulpmiddelen, van mondkapjes tot beademingsapparatuur.” Zie hier de uitzending van EenVandaag met Equipe.
  • 19-03: In regio Amsterdam heeft Boerhaave Medisch Centrum vijf beademingsapparaten paraat staan en is zelfs de hele kliniek aangeboden aan het UMC. Equipe Zorgbedrijven stelt personeel, faciliteiten en hulpmiddelen zoals mondkapjes ter beschikking. Bergman Clinics draagt bij met middelen, mensen en apparatuur bij waar dat wordt gevraagd. Dit is al gebeurd in Brabant en 500 isolatiejassen zijn aan het Flevoziekenhuis Almere gegeven. Lees verder.

Goede voorbeelden op een rij – Urgente zorg blijven (aan)bieden

  • Sommige klinieken blijven voor een deel van de zorg open zoals DC Klinieken die op het gebied van diagnostiek echo’s, MRI, röntgen- of darmonderzoeken kunnen doen.
  • Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis springt bij om borstkankerpatiënten uit ziekenhuizen te helpen. Lees verder. 
  • Cardiologie Centra Nederland blijft hartpatiënten zien met urgente klachten en aandoeningen. Zie hier de uitzending van Nieuwsuur.
  • Hartkliniek is open voor bestaande en nieuwe patiënten uit het ziekenhuis  voor poliklinische cardiologie. Lees verder. 
  • DeKinderkliniek in Almere houdt contact met haar patiënten via beeldbellen en livestream uitzendingen over bijvoorbeeld Diabetes. Lees verder.
  • De Sionsberg in Dokkum heeft nabij gelegen ziekenhuizen hulp aangeboden met het opvangen van poliklinische ingrepen om te voorkomen dat er enorme wachttijden ontstaan na het corona virus. Lees verder.
  • De Proctos kliniek heeft samen met enkele ziekenhuizen de website www.analeklachten.online gelanceerd om mensen met acute anale klachten die mogelijk zelfs geopereerd moeten worden beter te kunnen helpen. Voor spoedgevallen kunnen patiënten bellen naar 0900-0260 (gratis).
  • De vermoeidheidskliniek en ME/CVS Stichting Nederland hebben samen het initiatief genomen om de mogelijke impact van COVID-19  op ME/cvs patiënten te onderzoeken. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Erasmus Universiteit. Lees verder.

    Overige mediauitingen:

    Datum

    Bron

    Titel / Inhoud

    17 maart

    Medisch contact

    Zbc’s: ‘Houd urgente electieve zorg overeind’”

    17 maart

    NOS

    Klinieken springen reguliere zorg bij’

    17 maart

    Skipr

    Zelfstandige klinieken beperken zich tot ‘urgente planbare zorg’”

    19 maart

    Parool

    Amsterdamse privéklinieken stellen personeel en faciliteiten beschikbaar’

    19 maart

    Een Vandaag
    (artikel en uitzending)

    “Privéklinieken helpen ziekenhuizen aan personeel en medische hulpmiddelen: 'Medewerkers bieden zichzelf aan'”

    20 maart

    Nieuwsuur uitzending

    Zorgen over uitstel niet-coronazorg met CCN

    24 maart

    BNR radio

    ZKN bestuursvoorzitter Hanneke Klopper aan het woord

    25 maart

    Financieel Dagblad

    Corona bedreigt levens van 'gewone' patiënten’

    26 maart

    Telegraaf

    Klinieken stellen beademingsapparatuur beschikbaar’

    26 maart

    Zorgvisie

    Zelfstandige klinieken delen mensen en middelen in coronacrisis’

    30 maart

    Radar

    ZKN bestuursvoorzitter Hanneke Klopper schuift aan en bespreekt het probleem van urgente niet-corona zorg die ook niet meer kan wachten. 

    31 maart

    Medisch contact

    Zbc’s leveren nog maar kwart zorg