22-02-2013 | ZKN is van mening dat de aanpassing van artikel 13 leidt tot de beperking van nieuwe toetreders in de zorg. Daarmee worden belangrijke positieve kwaliteits- en prijsimpulsen teniet gedaan, die traditionele ziekenhuizen juist moeten aansporen tot efficiënter beleid. Volgens de NZa zijn gespecialiseerde klinieken 15-20% goedkoper dan wanneer dezelfde ingrepen door ziekenhuizen worden uitgevoerd. De kwaliteit is er daarnaast minstens zo goed als in ziekenhuizen, door de vergaande specialisatie van medisch specialisten en het medisch personeel. Dat blijkt ook uit de hoge patiënttevredenheid in klinieken (patiënten geven een 8,5 aan klinieken en een 7,4 aan ziekenhuizen ). Klinieken lopen daarbij voor op ziekenhuizen om deze kwaliteit inzichtelijk te maken, door middel van patiëntuitkomstmetingen (PROMs).

Op dit moment wordt de planbare zorg nog altijd vooral door zorgverzekeraars in ziekenhuizen en nauwelijks nog bij nieuwe zorgverleners ingekocht, ondanks het feit dat in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de zorgverzekeraars selectief en doelmatig zouden inkopen. In veel van de ons omringende landen spelen klinieken al een veel grotere rol, oplopend tot wel 30% van de alle medisch specialistische zorg. In Nederland is dat nog maar 3 tot 4%. ZKN wil dat patiënten ook in Nederland vrij moeten zijn in hun keuze voor een kliniek. Klinieken moeten dezelfde kansen krijgen als ziekenhuizen. Van die gelijke kansen is nu bij lange na nog geen sprake.

ZKN verwacht dat bij het wijzigen van artikel 13, er geen nieuwe zorgaanbieders meer op de markt komen, ondanks de uitspraak van de minister dat zij extra scherp is op de ruimte voor vernieuwing, ook als dat betekent dat plaats moet worden gemaakt door bestaande aanbieders. De praktijk is echter dat deze ruimte verdwijnt en er klinieken zijn die hun deuren zullen moeten sluiten. Het is een wetmatigheid, dat bestaande zorgaanbieders hun positie hierdoor zullen consolideren. De ironie wil, dat daarmee juist belangrijke prikkels voor meer kwaliteit en een lagere prijs teniet worden gedaan.