De druk op ziekenhuizen in een aantal ROAZ-regio’s neemt toe. Dit resulteert in vraag naar kliniekpersoneel. Kliniekmedewerkers die klinische zorg verlenen binnen de FMS-klasse 4 en 5 kunnen gaan helpen in deze ziekenhuizen. Het betreft hulp bij COVID-19 zorg maar mogelijk ook bij het continueren van de zorg in FMS klasse 1-2-3. Bekijk het overzicht van de vraag naar kliniekpersoneel per ROAZ-regio en meld u vrijwillig aan.