P E R S B E R I C H T

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspecteert in dialoog met bestuurders

ZKN: Bestuurders klinieken altijd verantwoordelijk voor kwaliteit van zorg

 

Zoetermeer, 26 september 2019 | Bestuurders van klinieken zijn altijd eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van behandelingen en ingrepen in ‘hun’ kliniek. Zowel voor bestuurders die medisch specialist zijn als voor bestuurders met een andere achtergrond, geldt dat kwaliteitsborging bestuurlijke aandacht én verantwoordelijkheid vereist. Dit stelt ZKN-directeur Paulette Timmerman als reactie op de vandaag gepubliceerde verslagen van de ‘focusbezoeken’ door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  

“Mensen die zich medisch specialistisch laten behandelen, moeten ervan uit kunnen gaan dat veiligheid en kwaliteit zijn gegarandeerd”, volgens Timmerman. Medische protocollen vormen de basis van het werk in een kliniek, maar ook organisatorisch en bestuurlijk is kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid dagelijkse kost. Daarom heeft ZKN dit jaar - naast het zorginhoudelijke kwaliteitsbeleid - een Governance Code opgesteld, waaraan de aangesloten klinieken moeten voldoen. De wijze waarop de Inspectie nu via gesprekken met kliniekbestuurders haar toezicht hierop vormgeeft, past geheel in de geest van de ZKN governance code.

Klinieken

Klinieken spelen een belangrijke rol in het Nederlandse zorglandschap. De Nederlandse Vereniging van Klinieken ZKN telt 133 leden en 7 kandidaat-leden. Samen beschikken ze over 375 vestigingen door heel Nederland.

Klinieken zijn er voor een nieuwe aanpak in de (medisch specialistische) zorg. Zij nemen de planbare zorg voor hun rekening en specialiseren zich veelal in bepaalde ingrepen of behandelingen.
Maar liefst 12% van de medisch specialistische patiëntenzorg wordt door klinieken uitgevoerd.

Verplaatsing

Als de politiek het heeft over ‘verplaatsing van zorg’ wordt vaak gedoeld op de rol van klinieken in het zich vernieuwende zorglandschap. Er wordt meer zorg “uit de muren” van de ziekenhuizen verschoven naar elders. Ziekenhuizen ontwikkelen zich tot centra voor complexe zorg. Laagcomplexe ‘electieve’ ingrepen (zoals orthopedische, dermatologische en oogheelkundige ingrepen) worden steeds meer in gespecialiseerde klinieken - met een sterke focus op kwaliteit en service - uitgevoerd.


Vragen over dit persbericht kunt u stellen via info@zkn.nl