Vacatures: Programmamanager & Programmaleider (fulltime) voor programma Tijd voor Verbinding

De NVZ, FMS, NFU, V&VN, ZKN en Patiëntenfederatie Nederland hebben de ambitie om de komende jaren de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg te verbeteren. Om dit te realiseren starten zij het programma ‘Tijd voor Verbinding’. Dit programma komt voort uit het hoofdlijnenakkoord. Doel van dit programma is een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorggerelateerde schade verder terug te dringen.

Voor de programmaorganisatie zoeken wij op korte termijn een programmamanager & programmaleider (fulltime). De programmamanager is verantwoordelijk voor de tactische en operationele aansturing van het programma Tijd voor verbinding. De programmaleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische aansturing van het programma.

>> Bekijk hier de vacature voor programmamanager.
>> Bekijk hier de vacature voor programmaleider

>> Lees hier wat ZKN eerder op de ledenportal deelde over het programma Tijd voor Verbinding


ZKN is deelnemer aan het porgramma Tijd voor Verbinding. Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met Marian Hoekstra, manager Kwaliteit & Veiligheid, via info@zkn.nl of 070-31 77 980.