27-12-2018 | Het is niet toegestaan om Mardeno illustraties, uit de voormalige “Mardeno Patiëntenatlas”, te gebruiken. Dat is de uitkomst van een schikking tussende NVOG, NvKNO, 22 andere partijen, en de houder van de rechten (Dhr. O. Breukhoven). Uiteraard moet u altijd toestemming hebben voor het gebruik van illustraties of ander beeldmateriaal. Onderstaand een uitgebreide toelichting.

Achtergrond

In het verleden publiceerde Mardeno een gratis patiëntenatlas met illustraties die veel werden gebruikt binnen de KNO, gynaecologie, oogheelkunde en urologie. Diverse wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken hebben deze illustraties gebruikt of verwerkt in hun websites of voorlichtingsmateriaal. De afgelopen jaren liepen er diverse procedures omtrent het gebruik van deze Mardeno illustraties. Op 21 december 2018 is er een schikking getroffen die stelt dat Mardeno niet gerechtigd was om deze illustraties te delen en de verenigingen en zorgaanbieders niet gerechtigd waren deze te gebruiken. De Mardeno illustraties mogen enkel nog gebruikt worden met toestemming van de eigenaar van de rechten (dhr. O. Breukhoven).

Financiële compensatie & toekomstige claims

In de schikking die is getroffen is opgenomen dat de eigenaar van de rechten financieel wordt gecompenseerd voor het gebruik van de Mardeno-illustraties tot 1 augustus 2018. Breukhoven moet zorgaanbieders en verenigingen die na 1 januari 2019 inbreuk maken op de rechten eerst de gelegenheid geven om de inbreuk te staken (binnen twee maanden) alvorens hij schadevergoeding mag claimen. Dit is opgenomen in de overeenkomst om te voorkomen dat op korte termijn weer nieuwe claims zouden kunnen volgen.

Twijfel over uw illustraties?

Helaas kan ZKN maar een beperkte toelichting op de Mardeno illustraties geven, omdat de illustraties niet mogen worden verspreid. Naar verluid zijn de Mardeno patiëntenatlassen bij medisch specialisten goed bekend. Enkele voorbeelden van illustraties zijn wel gepubliceerd (zie 2.5) in een eerdere uitspraak tegen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Mocht u twijfelen over illustraties die u gebruikt, kunt u deze voorleggen aan KBS advocaten of de NVOG/NvKNO.