Per 1 november is het subsidieaanvraagportaal voor het VIPP 5 subsidietraject gesloten. In totaal hebben 215 medisch specialistische instellingen subsidie aangevraagd. In onderstaande infographic is te zien dat 108 klinieken subsidie hebben aangevraagd waarvan 82 ZKN leden. Ook ziet u de moduleverdeling van de klinieken. Uiterlijk 13 weken na 31 oktober ontvangen instellingen een beschikking.