Sinds november is ZKN toegetreden tot het Informatieberaad Zorg en de Kerngroep. Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS. Omdat ICT en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en in het Informatieberaad het ICT-beleid voor de zorg wordt bepaald, vindt ZKN het belangrijk hier aan deel te nemen. Het Informatieberaad Zorg werkt aan de hand van 'outcomedoelen'. Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten binnen de zorg:

  1. Medicatieveiligheid
  2. Patiënt centraal
  3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
  4. Eenmalig vastleggen van gegevens.

De Kerngroep bereidt het bestuurlijk Informatieberaad voor, stemt activiteiten af vanuit eigen organisatie en achterban en bewaakt de koers van het Informatieberaad. Hanneke Klopper-Kes neemt (Voorzitter Bestuur ZKN) namens ZKN in het Informatieberaad Zorg plaats. Dorathé Hoentjen (Manager Projectbureau VIPP) neemt deel aan de Kerngroep.  

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl