Privacy

Inleiding

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZKN houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.


De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ZKN, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Nederland.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de ZKN-ledenmailing, dan kan deze gebruikt worden om u als lid te informeren over voor u relevante onderwerpen en diensten van ZKN. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De informatie wordt niet verstrekt aan derden.


Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten, diensten (per post, e-mail etc.) of persberichten kunt u dit per e-mail melden bij info@zkn.nl of schriftelijk bij ZKN, Postbus 340, 2700 AH, Zoetermeer, Nederland.


Clickgedrag

ZKN verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.


Wijzigingen

ZKN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.