Uw overwegingen en de verantwoording
ZKN raadt u aan om de VIPP doelen goed te bestuderen en hier ook de subsidieregeling op na te lezen. Uw financiële risico wordt bepaald door het behalen van de doelen. Let u op de minimum percentages van patiënten welke gebruik maken van het portaal en welke medicatieoverzichten opvragen. ZKN schat in, dat u ook andere services/voordelen aan moet bieden in uw portaal, om patiënten gebruik te laten maken van deze nieuwe diensten.


Het mooie aan de VIPP regeling is, dat u hier geen financiële administratie hoeft bij te houden, en er bij afronding geen accountantsverklaring nodig is. U toont aan dat u de subsidiedoelen heeft bereikt door voorafgaand aan de deadlines, een audit aan te vragen door een onafhankelijke, NOREA gecertificeerde ICT auditor. Deze auditor dient uw organisatie te toetsen conform het Handboek VIPP Eindtoets . Indien u de audit haalt, wordt de subsidie formeel vastgelegd door VWS en mag u deze behouden. Haalt u de audit niet, dan dient u de subsidie terug te betalen aan VWS.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl