Landelijk Implantaten Register (LIR)

Door te kiezen voor een duurzame implementatie met registratie aan de bron, hoeft er geen sprake te zijn van dubbele registratie. Door middel van eenvoudige, eenduidige registratie en meervoudig gebruik, kunnen de gegevens eenmalig worden vastgelegd en voor verschillende doelen, zoals LIR en kwaliteitsregisters, worden hergebruikt.

De wettelijke verplichting om implantaatgegevens in het medisch dossier vast te leggen en aanlevering aan het LIR staat los van de kwaliteitsregistraties. Het LIR is ook inhoudelijk geen alternatief voor de kwaliteitsregistraties. Het LIR dient primair de traceerbaarheid van implantaten en als toezichtinstrument voor de IGJ. Het bereik van kwaliteitsinformatie uit de registers van de Wetenschappelijke Verenigingen is breder en wordt onder meer gebruikt voor signalering, benchmarking en de kwaliteitsindicatoren van de IGJ.

De minister houdt vast aan datum inwerkingtreding wet op 1 januari 2019. Niet alle zorgaanbieders zullen vanaf dat moment kunnen aanleveren aan het LIR. In de eerste fase (maximaal één jaar) na de inwerkingtreding, zal de IGJ met terughoudendheid gebruik maken van de mogelijkheid om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen. Dit betekent dat de IGJ vanaf 1 januari 2019 zorginstellingen kan bezoeken en in gesprek zal gaan over het LIR. De zorginstelling moet dan kunnen uitleggen en aantonen op welke wijze zij bezig is met de verplichtingen inclusief het aanleveren aan het LIR.

Binnen één maand na de ingreep dienen de gegevens aan het LIR te zijn aangeleverd.

Voor het aanleveren van een datum en implantaatgegevens bij een explantatie geldt een inspanningsverplichting. Aan de verplichting kan niet worden voldaan indien de gegevens niet van het implantaat af te leiden zijn en niet op andere wijze te achterhalen zijn.

Toegang tot het LIR is gratis, er hoeft niet per implantaat te worden betaald.

Ook als u geen lid bent van ZKN en/of geen VIPP-subsidie ontvangt, ondersteunt het VIPP team u om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen rondom het LIR.

 1. Aanduiding zorgaanbieder (locatie)                            
 2. Producttype                                                                        
 3. Aanduiding fabrikant                                                  
 4. Unieke aanduiding (UDI)                                              
 5. Productnaam               
 6. Lotnummer (batch)                             
 7. Serienummer                                          
 8. Datum implantatie
 9. Indien van toepassing datum explantatie
 10. Indien van toepassing datum overlijden patiënt
 1. Naam fabrikant
 2. Productnaam
 3. Producttype
 4. Serie- of lotnummer
 5. Datum implantatie
 6. Indien van toepassing datum explantatie
 7. Zorgaanbieder
 1. Naam fabrikant
 2. Productnaam
 3. Producttype
 4. Serie- of lotnummer
 5. Datum implantatie
 6. Indien van toepassing datum explantatie
 7. Zorgaanbieder

In het LIR worden geen patiëntgegevens geregistreerd, alleen gegevens over de zorgaanbieder en het implantaat.

De inclusielijst kunt u vinden in bijlage 4 van “Rapport over afspraken eenduidige codering van medische hulpmiddelen”, download het rapport (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/20/rapportage-afspraken-eenduidige-codering-medische-hulpmiddelen.)

Bij het Handelsregister van de KvK zijn de verschillende vestigingen van een kliniek bekend.
Bij de registratie via het webportal in het LIR wordt het KvK nummer opgeven. Vervolgens worden de vestigingen getoond en kan de gewenste locatie worden geselecteerd.
Bij de registratie via een systeem-systeem koppeling in het LIR wordt het KvK vestigingsnummer meegenomen in het bericht.

In welke OK ruimte de handeling wordt uitgevoerd is niet van belang. De zorgaanbieder blijft de zorgaanbieder waar de patiënt onder behandeling is. Hetzelfde geldt voor de registratie in het EPD.

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.
Bel 070 3177980 of mail vipp@zkn.nl

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl