Randvoorwaarden
De VIPP regeling is beschikbaar gesteld voor overige instellingen voor medische specialistische zorg (revalidatie-instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen). UMC’s en algemene ziekenhuizen kunnen geen gebruik maken van de regeling, evenals instellingen welke uitsluitend GGZ zorg leveren.


Indien u meer dan een half miljoen euro omzet verzekerde zorg over 2016 had, conform de door uw accountant goedgekeurde modeljaarrekening, kunt u aanspraak maken op de subsidie regeling. Daarnaast moet u niet gebruik maken van de ICT faciliteiten van een ziekenhuis, wat reeds subsidie ontving in het kader van VIPP fase 1.  

Voldoet uw kliniek aan deze randvoorwaarden? Vul dan zo snel mogelijk het intakeformulier in (de subsidieregeling is beschikbaar voor leden en niet-leden van ZKN).


Wat is er beschikbaar aan subsidie voor uw kliniek?
Voor zbc’s met een omzet verzekerde zorg over 2016:

  • van 0,5 miljoen tot maximaal 20 miljoen omzet is er maximaal € 124.000,-  beschikbaar
  • tussen 20 en 70 miljoen euro kunnen maximaal  € 457.000,-  aanvragen
  • met meer dan 70 miljoen euro kunnen maximaal € 786.450,-  aanvragen

Het totaalbedrag is afhankelijk van voor welke modules (doelen) subsidie wordt aangevraagd. Leest u ook het ZKN advies voordat u uw subsidie aanvraag indient.