Goede zorg is veilige zorg. Omdat Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk de hoogste kwaliteit leveren, willen zij ook de veiligste zorg leveren. De veiligheid wordt geborgd door het Veiligheid Management Systeem (VMS), sinds 2012 onderdeel van het ZKN-keurmerk. Een VMS bestaat uit maatregelen en voorzieningen om het beleid en de doelstellingen op het gebied van veiligheid te bereiken. Het VMS is nadrukkelijk geen apart werkend managementsysteem, maar is integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem van de kliniek.


Hulpmiddelen

Aan een VMS ligt net als een kwaliteitsmanagementsysteem de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus ten grondslag. De realisatie van een VMS is geen eindpunt maar een continue proces. ZKN ondersteunt Zelfstandige Klinieken bij de opzet en invoering van het VMS. Er zijn diverse gratis hulpmiddelen zoals handleidingen, voorbeeld protocollen, checklist etc., ontwikkeld. Tevens worden ZKN Academies georganiseerd en kunnen leden altijd vrijblijvend vragen stellen.


Introductie VMS

Voor klinieken die een Veiligheid Management Systeem (VMS) willen invoeren, is ‘Introductie in VMS’ geschreven. In dit document wordt uitgebreid stil gestaan wat een VMS is, de achtergrond en historie van het veiligheidsdeken in de zorg, basiselementen worden beschreven en de belangrijkste thema’s worden toegelicht. Het document kunt u hieronder downloaden.


Download gratis hulpmiddelen

Handleidingen


PRI Invulformulieren

Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel: 070-3177980
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: