De Nederlandse zorgsector is volop in beweging. Voor de continuïteit van een kliniek is het van groot belang dat men snel kan inspelen op veranderingen, bedreigingen adequaat het hoofd kan bieden en kansen kan benutten. Enthousiaste, gemotiveerde, slagvaardige en goed opgeleide medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor de branche. Een eigentijdse set arbeidsvoorwaarden die bevorderend werkt voor zowel de continuïteit van de kliniek als de tevredenheid van de medewerker, is daarbij van groot belang. Gezamenlijk met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) is ingezet op duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goede dialoog tussen werkgever en werknemer voor een optimaal evenwicht van de arbeidsverhouding voor de korte en de lange termijn. De looptijd van cao ZKN is van januari 2017 tot en met december 2018.


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl