De Nederlandse zorgsector is volop in beweging. Voor de continuïteit van een kliniek is het van groot belang dat men snel kan inspelen op veranderingen, bedreigingen adequaat het hoofd kan bieden en kansen kan benutten. Enthousiaste, gemotiveerde, slagvaardige en goed opgeleide medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor de branche. Een eigentijdse set arbeidsvoorwaarden die bevorderend werkt voor zowel de continuïteit van de kliniek als de tevredenheid van de medewerker, is daarbij van groot belang.

Cao ZKN

Gezamenlijk met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) is een optimale set arbeidsvoorwaarden geformuleerd - zowel qua vorm als inhoud - die Zelfstandige klinieken en haar medewerkers zodanig faciliteert dat zowel efficiency, hoge kwaliteit van zorgbehandelingen als optimale medewerker tevredenheid worden gerealiseerd. In de cao is ingezet op duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goede dialoog tussen werkgever en werknemer voor een optimaal evenwicht van de arbeidsverhouding voor de korte en de lange termijn.

De looptijd van cao ZKN is van januari 2019 tot en met december 2020. De code van de cao ZKN is 3688.

Vragen als werkgever of werknemer?

Onze onafhankelijke HR commissie beantwoordt alle vragen van klinieken (werkgever) die gerelateerd zijn aan de cao. U bereikt de HR-commissie via HRCommissie@zkn.nl
Bent u een medewerker van een kliniek dan kunt u zelf contact opnemen met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) voor vragen en advies over de cao. 


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: