De Nederlandse zorgsector is volop in beweging. Voor de continuïteit van een kliniek is het van groot belang dat men snel kan inspelen op veranderingen, bedreigingen adequaat het hoofd kan bieden en kansen kan benutten. Enthousiaste, gemotiveerde, slagvaardige en goed opgeleide medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor de branche. Een eigentijdse set arbeidsvoorwaarden die bevorderend werkt voor zowel de continuïteit van de kliniek als de tevredenheid van de medewerker, is daarbij van groot belang.

Cao ZKN

Gezamenlijk met de vakbond AVV is een optimale set arbeidsvoorwaarden geformuleerd - zowel qua vorm als inhoud - die zelfstandige klinieken en haar medewerkers zodanig faciliteert dat zowel efficiency, hoge kwaliteit van zorgbehandelingen als optimale medewerker tevredenheid worden gerealiseerd. De cao ZKN faciliteert duurzame inzetbaarheid van werknemers, een goede dialoog tussen werkgever en werknemer en een optimaal evenwicht van de arbeidsverhouding voor de korte en de lange termijn.

De looptijd van cao ZKN is van januari 2022 tot en met december 2023. De code van de cao ZKN is 3688.

ZKN Functiehandboek 2020

Functies in klinieken worden beschreven en gewaardeerd aan de hand van het FWG Functiewaarderingssysteem. Om klinieken bij het proces van functiebeschrijving en -waardering te ondersteunen is door ZKN en systeemhouder FWG het ZKN Functieboek 2020 ontwikkeld. Het ZKN Functieboek 2020 bevat een set van 27 matrices, waarin kernfuncties over de volle breedte van het loongebouw beschreven zijn. De set kan als uitgangspunt gebruikt worden voor het opstellen van functiebeschrijvingen op lokaal niveau. Bekijk het ZKN Functiehandboek 2020 hier

Vragen als werkgever of werknemer?

Onze onafhankelijke HR commissie beantwoordt alle vragen van klinieken (werkgever) die gerelateerd zijn aan de cao. U bereikt de HR-commissie via HRCommissie@zkn.nl. U kunt hier ook een versie van de cao raadplegen waarin extra toelichting en antwoord op veelgestelde vragen is opgenomen. 
Bent u een medewerker van een kliniek dan kunt u zelf contact opnemen met de vakbond het Alternatief voor Vakbond (AVV) voor vragen en advies over de cao.


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel: 070-3177980
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: