Vernieuwing in het Nederlandse zorglandschap

Missie en Visie

Visie: vernieuwing in het Nederlandse zorglandschap

ZKN staat voor vernieuwing van de planbare zorg. Klinieken zijn onderdeel van de oplossing om de zorg structureel toegankelijk en betaalbaar te houden. ZKN staat klaar om samen met ziekenhuizen, verzekeraars en verwijzers te werken aan een duurzame inrichting van de planbare zorg in Nederland, zodat patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben nu en in de toekomst.‚Äč

In 2022 publiceerde ZKN haar visie op de vernieuwing van de planbare zorg. Deze visie visualiseert ook hoe een ideale patiëntreis in het planbare zorglandschap eruit zou moeten zien. 

Missie

ZKN vertegenwoordigt de belangen van haar leden en zet zich in om de positie van klinieken in het zorglandschap te versterken.
We focussen ons hierbij op vier speerpunten.

 1. De patiënt centraal
  Wij staan voor keuzevrijheid en goede keuzeinformatie voor de patiënt. Dat betekent dat we ons inzetten voor- en transparant zijn over (korte) wachttijden, kwaliteit en het meten van uitkomsten van zorg. Als de patiënt voor een kliniek kiest bieden we excellente patiëntzorg: passend, persoonlijk, met goede service en nazorg. We bieden digitaal gemak waarbij gegevens veilig wordt uitgewisseld of zorg op afstand wordt geboden. We beslissen samen en vragen naar uw ervaring.
   
 2. Zorg van hoge kwaliteit
  Aan het ZKN-keurmerk herkent u een kliniek met hoge kwaliteit zorg. De zorg is altijd volgens de laatste normen en wetgeving of zelfs vooruitlopend daarop. We doen mee aan initiatieven en onderzoeken die de kwaliteit en veiligheid controleren en verbeteren. We leren en verbeteren. We zijn transparant, staan open voor feedback en meten de uitkomsten van zorg om zo in de toekomst nog betere zorg te bieden.
   
 3. Modernisering van de planbare zorg
  We werken samen met het ministerie, de NZa en andere zorgkoepels aan de zorg van de toekomst. In die toekomst wordt zorg transparant ingekocht op basis van kwaliteit en doelmatigheid, is er een grote rol voor informatisering en blijft er ruimte voor innovatie en nieuwe toetreders op de markt. Wij denken dat de planbare zorg een eigen financiering vraagt en dat geld de patiënt moet volgen. De patiënt krijgt de juiste zorg op de juiste plek en behoudt keuzevrijheid. We werken samen met ziekenhuizen en andere zorglijnen en zetten ons in voor vergelijkbaarheid van kwaliteit en doelmatigheid in de hele planbare zorg.
   
 4. Goed werkgeverschap & bestuur
  Met de eigentijdse cao ZKN zijn en blijven we een aantrekkelijke werkgever. We zetten ons in voor lage administratieve lasten en goed opgeleide medewerkers. We committeren ons aan hoge standaarden van goed bestuur vastgelegd in de ZKN governance code. We gaan verantwoordelijk om met medewerkers, patiënten en geld in de zorg.

ZKN leden vinden op de themapagina nieuws, documenten en bijeenkomsten op diverse thema's die aansluiten bij bovenstaande overkoepelende speerpunten.