Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.

College van Deskundigen

De onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk wordt bewaakt en geborgd door het College van Deskundigen (CvD). Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen. De belangrijkste taak van het College is dan ook het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen. Zij stelt zelf voorstellen tot aanpassing van de eisen op, bijvoorbeeld omdat eisen niet meer actueel of onduidelijk zijn. Daarnaast beoordeelt het College suggesties van derden en stelt deze zo nodig vast. Tevens bepaalt het College met welke regelmaat ZKN-audits worden uitgevoerd en waar de onafhankelijke auditoren aan moeten voldoen.

Samenstelling College van Deskundigen

​Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante partijen uit de sector. Dit zijn vertegenwoordigers vanuit diverse klinieken, patiëntenverenigingen, Kiwa, LRQA, zorgverzekeraars, ondersteund door bureau ZKN.

ZKN College van Deskundigen