Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen is het onafhankelijk adviesorgaan van ZKN dat het bestuur adviseert over het ZKN-keurmerk en de eisen waaraan klinieken moeten voldoen om dit te krijgen. Ook doet het College voorstellen aan het bestuur over eventuele aanpassingen in deze eisen. Zo bewaakt het College de kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk. Klinieken die lid zijn van ZKN worden jaarlijks op deze kwaliteitseisen getoetst en het ZKN-keurmerk is voorwaarde voor het lidmaatschap.

Samenstelling College van Deskundigen

​Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante partijen uit de sector. Dit zijn vertegenwoordigers vanuit diverse klinieken, patiëntenverenigingen, Kiwa, Qualicor, zorgverzekeraars, ondersteund door bureau ZKN.

 • Dr. Marian Kaljouw, onafhankelijk voorzitter
 • Drs. Edith Dekker, senior adviseur patiëntenbelang, Patiëntenfederatie Nederland
 • Anne van Diemen, productgroup manager, Kiwa
 • Patricia Lahana MMI, manager asssessments, Qualicor
 • Drs. Arjan de Kwant, medisch adviseur, Zorgverzekeraar DSW
 • Drs. Jolanda Gehlen, medisch adviseur, CZ 
 • Drs. Alexander Rulo, oogarts, Spectrum Oogzorg
 • Dr. Roeland Ceulen, dermatoloog, Ceulen klinieken
 • Drs. Florine Vegter, plastisch chirurg, Boerhaave Medisch Centrum​
 • Martine de Jong MSc, secretaris, beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid, ZKN
 • Dr. Wouter Harmsen, domeinmanager kwaliteit en veiligheid, ZKN