Privacyverklaring

Bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vinden wij uw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen, hoe we ze verzamelen, gebruiken en delen. Als u zich registreert om in te loggen bij ZKN dan geeft u aan akkoord te zijn met deze privacyverklaring. 

Onze contactgegevens:

Zilverstraat 69, 2718 RP,                          T: +31 (0)70 -317 79 80
Postbus 340, 2700 AH,                            E: info@zkn.nl
Zoetermeer                                                  W: www.ZKN.nl

Vragen over de privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunt u stellen via info@zkn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZKN verwerkt bedrijfsgegevens van haar leden (klinieken) en persoonsgegevens van medewerkers werkzaam bij haar leden. Wij verwerken tevens gegevens van oud-leden, oud-kandidaat leden en andere zakelijke relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Organisatie waar u werkzaam bent
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk emailadres

Met welk doel verwerkt ZKN persoonsgegevens?
Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van onze lid-organisaties:

 • Om met aangesloten leden en hun individuele medewerkers een relatie aan te gaan, te onderhouden en hen optimaal te kunnen bedienen.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Om verenigingsnieuws en service-gerichte informatie te versturen om onze leden en te informeren, te interesseren en te betrekken
 • Voor het organiseren van verenigingsactiviteiten, ZKN Academies en bijeenkomsten.
 • Voor het factureren van de ledencontributie

Van partners en andere relaties:

 • Om met partijen uit de sector zoals pers, politiek, brancheverengingen, wetenschappelijke verenigingen, niet aangesloten klinieken en andere stakeholders een relatie aan te gaan en te onderhouden. Om hen te informeren, te interesseren, en te betrekken bij ZKN.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van congressen, cursus(sen) / opleiding(en) en andere bijeenkomsten.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van ZKN, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZKN deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bovengenoemde beschreven doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZKN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens
ZKN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZKN en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Uw verzoek hiertoe kunt u insturen naar info@zkn.nl.

Bij klachten kunt u zich wenden tot ZKN via info@zkn.nl. ZKN wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle informatiedragers (w.o. computers, mobiele telefoons en ipads) en cloud toepassingen waar persoonsgegevens in te vinden zijn wachtwoord beveiligd.

De toegang tot de ZKN besloten ledenomgeving is wachtwoord beveiligd. De gebruikersdata van de ledenportal kan enkel worden ingezien door de medewerkers van ZKN met een Admin account en de ontwikkelaars van onze systemen. Met deze ontwikkelaars heeft ZKN een verwerkersovereenkomst gesloten. 

De ZKN website heeft een actueel SSL beveiligingscertificaat.

Mocht er onverhoopt enige vorm van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens plaats vinden dan hanteert ZKN hiervoor de procedure voor datalekken.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zkn.nl.

Links
Op onze website en ledenportal vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten ZKN.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van meer of andere cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

E-mail en mailinglijsten
Sinds augustus 2022 sturen wij voornamelijk berichten en notificaties naar onze leden vanuit onze eigen ZKN website. U kunt in uw eigen profiel hier zelf uw voorkeuren voor beheren. 
Indidenteel gebruikt ZKN wij het Nederlandse emailprogramma Laposta om mailingen te versturen. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. ZKN schoont deze gegevens ook regelmatig op zodat persoonsgegevens niet onnodig hier opgeslagen worden. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via Laposta is verzonden ziet u de ‘afmelden’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Cookies op ZKN.nl
ZKN maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Met behulp van cookies kan ZKN zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog verder kunnen verbeteren. We maken het zoeken naar de juiste informatie op onze website makkelijker voor u.

In ons cookiestatement vertellen we meer over de verschillende soorten cookies die er zijn en waar ZKN gebruik van maakt.