ZKN in kengetallen


Hoeveel klinieken zijn lid van ZKN? Hoe ziet de branche eruit? En hoeveel patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek? Lees deze en andere interessante statistieken in onze kengetallen over vereniging ZKN en de branche van klinieken. 

Voor welke zorg kunt u terecht bij ZKN-klinieken?

Leden van ZKN bieden zorg in meer dan 20 verschillende specialismen. Het grootste specialisme is dermatologie wat door 28 leden op 73 locaties wordt geboden. Klik hieronder op een specialisme om de kliniekvestigingen op de kaart te zien.

 ➤ Allergologie (5)

 ➤ Keel- neus- en oorheelkunde (KNO) (29)

 ➤ Orthopedie (35)

 ➤ Anesthesiologie (26)

 ➤ Kindergeneeskunde (9)

 ➤ Plastische chirurgie (66)

➤ Cardiologie (38)

➤ Longziekten en tuberculose (2)

 ➤ Psychiatrie (1)

 

➤ Dermatologie (73)

➤ Maag- darm leverziekten (23)

➤ Radiologie (31)

 

➤ Gynaecologie (23)

➤ Mond- Kaak en aangezichtschirurgie (29)

➤ Reumatologie (16)

➤ Heelkunde (70)

➤ Neurochirurgie (4)

➤ Revalidatiegeneeskunde (28)

➤ Hyperbare zuurstoftherapie (9)

 ➤Neurologie (19)

➤ Urologie (11)

➤ Interne geneeskunde (34)

➤ Oogheelkunde (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sector in beeld

Steeds meer patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek. In 2022 ging 16,5% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken (meer dan 1,1 miljoen patiënten). In Nederland gaat 5,8% van het totale medisch specialistische budget naar klinieken (in 2022).
Vanwege corona zijn 2020 en 2021 uitzonderlijke jaren geweest. In 2020 is bij vrijwel alle klinieken de zorg enkele maanden afgeschaald. In 2021 zien klinieken meer patiënten vanwege het helpen van ziekenhuizen met het inhalen van de uitgestelde zorg en door patiënten die zelf kiezen voor zorgaanbieders met kortere wachttijden. 

De zorg per specialisme

Van alle oogheelkundige zorg in Nederland wordt 26,3% in klinieken geleverd. Bij dermatologie (aandoeningen van de huid) is dat 23,5%. Hieronder ziet u van meer specialismes het aandeel van klinieken en de groei vanaf 2017.

Bron: Vektis data (2022)
* Alle cijfers gaan enkel over verzekerde medisch specialistische zorg, de aantallen in onverzekerde zorg zijn niet bekend.
** Wanneer gesproken wordt over klinieken gaat het over alle klinieken inclusief klinieken zonder ZKN-keurmerk / ZKN-lidmaatschap.
*** Het aandeel van klinieken in het totaal betreft de verhouding tussen klinieken (inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk) en ziekenhuizen / universitair medische centra.
**** De percentages van de vergoedingen zijn exclusief dure geneesmiddelen.