Hoeveel klinieken zijn lid van ZKN? Hoe ziet de branche eruit? En hoeveel patiƫnten kiezen voor zorg bij een kliniek? Bekijk onze kengetallen!

ZKN in kengetallen

De sector in beeld

Steeds meer patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek. In 2020 ging 14,5% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken. Van 2013 tot en met 2020 groeide het aantal patiënten bij klinieken met 56%. In Nederland gaat 5,1% van het totale medisch specialistische budget naar klinieken (in 2020).

De zorg per specialisme

Op gebied van dermatologie (aandoeningen van de huid) vindt 22,5% van alle zorg plaats in klinieken. Bij oogheelkunde is dat 25,3%. Hieronder ziet u van meer specialismes welk marktaandeel klinieken innemen in het totale zorglandschap.

Bron: Vektis data (2020)
* Alle cijfers gaan enkel over verzekerde medisch specialistische zorg, de aantallen in onverzekerde zorg zijn niet bekend.
** Wanneer gesproken wordt over klinieken gaat het over alle klinieken inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk / ZKN lidmaatschap.
*** Het aandeel van klinieken in het totaal betreft de verhouding tussen klinieken (inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk) en ziekenhuizen / universitair medische centra.
**** De percentages van de vergoedingen zijn exclusief dure geneesmiddelen.

CAO