De vereniging van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Word lid van ZKN

Wat goed dat u het lidmaatschap van ZKN overweegt! ZKN vertegenwoordigt de belangen van haar leden en zet zich in om de positie van klinieken in het zorglandschap te versterken. U leest hier onze speerpunten. We houden onze leden op de hoogte van actualiteit, nieuwe regelgeving en u kunt gratis deelnemen aan onze ZKN academies en het ZKN congres. Onze diensten zijn erop gericht u te ondersteunen, te faciliteren en te stimuleren tot groei en innovatie. Met lidmaatschap onderscheidt u zich bovendien in de markt bij zorgverzekeraars, doorverwijzers en patiënten door het ZKN-keurmerk

Lees hieronder meer over ledenvoordelen, wat leden over ZKN zeggen, wie er lid kan worden, de contributie en de aanmeldprocedure. 

Ledenvoordelen op een rij

Branche-eigen cao ZKN

Onderscheid u in de markt door het ZKN-keurmerk

Een eigen ZKN governance code 

Gebruik van de SKI- en Lorenz-tool

Ontmoet en leer van collega-klinieken 

Patiënten vinden u makkelijker via de ZKN website

ZKN informeert u over actualiteit en nieuwe regelgeving en biedt gratis trainingen en bijeenkomsten

Automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

 

Lees hier meer over de ledenvoordelen

Wat zeggen onze leden over het lidmaatschap? 

Vijf leden blikken terug en vertellen wat ZKN voor de kliniek betekent.

Vragen over het ZKN lidmaatschap

Kan iedere kliniek lid worden?
Om lid te worden van ZKN zijn enkele voorwaarden van toepassing. Er moeten bijvoorbeeld minimaal twee medisch specialisten in de kliniek werken. U vindt alle voorwaarden voor toelating als kandidaat-lid in artikel 1, lid 2 van het ZKN Huishoudelijk reglement.

Hoe wordt een kliniek lid?
‚ÄčAls een nieuwe kliniek zich aanmeld voor lidmaatschap wordt dit in behandeling genomen door bureau ZKN en voorgelegd ter besluitvorming aan het bestuur. Na goedkeuring wordt de kliniek eerst 'kandidaat-lid'. Kandidaat-leden van ZKN hebben één jaar de tijd om het ZKN-keurmerk te behalen. U wordt hiervoor getoetst op de eisen van het ZKN-keurmerk door een onafhankelijke auditor van Kiwa of Qualicor.
Tijdens het kandidaat-lidmaatschap mag de kliniek gebruik maken van alle ZKN services. Na het behalen van het ZKN-keurmerk is het lidmaatschap officieel, wordt de kliniek getoond op de ZKN-website en mag de kliniek het ZKN-keurmerk dragen.

Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?
De contributieregeling is vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De contributie voor het kandidaat-lidmaatschap bedraagt €5.025,-. De jaarlijkse contributie van leden wordt berekend aan de hand van het aantal werkzame fte medisch specialisten en basisartsen. Tevens betalen leden die vallen onder de cao ZKN een werkgeversbijdrage van €1 per maand per medewerker voor de ontwikkeling van de cao. Voor meer informatie over de contributie neem contact op met ZKN of vul onderstaand formulier in. 

Lidmaatschap aanvragen?
Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op. We sturen u eerst aanvullende informatie op waarmee u het lidmaatschap desgewenst definitief kan aanvragen. Voor vragen over het lidmaatschap of de aanmelding kunt u contact opnemen met Hugo Meulblok, manager verenigingszaken of via het secretariaat van ZKN

Wij hopen u binnenkort als kandidaat-lid te mogen verwelkomen!

Meer informatie lidmaatschap ZKN

Maak vrijblijvend gebruik van onderstaande formulier voor meer informatie over het ZKN-lidmaatschap voor uw kliniek.

Gegevens contactpersoon

Deel hier desgewenst uw vraag of opmerkingen.
* verplicht veld