Bestuur ZKN

Het bestuur van ZKN bestaat uit directieleden werkzaam bij ZKN-klinieken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Dit kan zijn op het gebied van Financiering & Contractering, Kwaliteit & Veiligheid, Informatisering of HR & cao. De portefeuillehouder vertegenwoordigt het bestuur bij externe overleggen. 

Samenstelling bestuur

dr. A.H.J. Klopper-Kes (Hanneke) Voorzitter Directeur Rugpoli
ir. D. Debruyne (Domien) Vice-voorzitter CEO van Andros Clinics
drs. E.M van Oorschot (Emile)  Bestuurslid CEO Bergman Clinics
drs. T. Cohen (Tom) Bestuurslid Algemeen directeur Oogcentrum Noord-Holland 
drs. C.B.H.Molenaar (Charlotte) Bestuurslid Directeur/chirurg Proctos Kliniek

J.M. van Asdonk-Gerestein (Marije)

Bestuurslid

Algemeen Directeur CIR Clinics in Revalidatie

B. Verburg (Bianca)

Bestuurslid

CEO Equipe Zorgbedrijven

Voordracht Bestuur

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en/of door tien leden van ZKN. De voordracht van het bestuur wordt tijdens de ZKN Algemene Ledenvergadering besproken. De bestuursleden van ZKN worden benoemd voor drie jaar. Uiterlijk drie jaar na benoeming treedt een bestuurslid af. Een bestuurslid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen en herbenoemd worden.

Bij een open positie kunt u een voordracht doen. Een voordracht kunt u richten aan info@zkn.nl, t.a.v. het bestuur. We ontvangen voordrachten graag een week voor de ALV. Mochten er meer kandidaten zijn voor de positie van Bestuurslid dan het aantal beschikbare posities, dan zal in de ALV een stemronde plaatsvinden.