Wat is het ZKN-keurmerk?

Alle klinieken die zijn aangesloten bij ZKN hebben het ZKN-keurmerk behaald. Dit keurmerk laat zien dat de patiënt te maken heeft met een gespecialiseerde kliniek, die innovatieve en veilige zorg levert. Het keurmerk geven we namelijk enkel aan klinieken die voldoen aan onze strenge eisen. Klinieken worden elk jaar opnieuw getoetst op de keurmerk-eisen.

ZKN is in 2006 gestart met een keurmerk voor klinieken gestart om de professionaliteit, kwaliteit en veiligheid van klinieken continue te verbeteren. Het ZKN-keurmerk biedt een duidelijk herkenbaar teken en staat voor hoge kwaliteit van zorg. In ZKN-keurmerk klinieken werken bijvoorbeeld altijd medisch specialisten, ruimten en apparatuur zijn veilig en hygiënisch. U heeft niet te maken met (lange) wachtlijsten en ontvangt uitstekende service en nazorg. Ook scoren ZKN-klinieken hoog qua klanttevredenheid, gemiddeld een 9,0 in 2021 (ZorgkaartNederland).

Inhoud en toetsing van het keurmerk

De inhoudelijke eisen van het ZKN-keurmerk zijn beschreven in de toetsingscriteria. Het proces en de randvoorwaarden van het keurmerk staan beschreven in het toetsingsreglement.

Klinieken worden getoetst op het ZKN-keurmerk door een onafhankelijke auditor van Kiwa of Qualicor. Het College van Deskundigen bewaakt de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen en is verantwoordelijk voor aanpassingen van de toetsingscriteria. 

ZKN-keurmerk behalen?

Klinieken die het ZKN-keurmerk willen behalen en voldoen aan de gestelde randvoorwaarden kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap van ZKN. Kandidaat-leden van ZKN hebben één jaar de tijd om het ZKN-keurmerk te behalen. Indien u hulp wilt bij het behalen van het ZKN-keurmerk, zijn er diverse adviseurs actief. ZKN heeft goede ervaring met abaudBPO-axsys zorgadviseurs en QVOX, die al diverse klinieken hebben begeleid.

Dáárom kiest u voor zorg bij een ZKN-keurmerk kliniek:

  • Hoge kwaliteit medische zorg
  • Korte of geen wachttijden
  • Persoonlijke aandacht
  • Innovatieve behandelmethoden
  • Uitstekende service en nazorg
  • Grotendeels verzekerde zorg (93% van onze leden levert verzekerde zorg)

Alle klinieken op de ZKN website zijn in het bezit van een ZKN-keurmerk. Nieuwe leden of vestigingen worden pas toegevoegd na het behalen van de audit. 

Zoek een kliniek