Hier staan wij voor. Hier tekenen wij voor. Hier gaan wij voor.

ZKN governance code

De ZKN governance code (2022) beschrijft criteria op de thema’s kwaliteit & veiligheid, leren & verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen waaraan ZKN-klinieken moeten voldoen. Jaarlijks wordt getoetst of klinieken voldoen aan deze criteria. Het doel van de governance code is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering van klinieken te verankeren. Onderstaande animatie geeft meer uitleg over de aanleiding, inhoud en doel van de code.

De ZKN governance code is medio 2019 in werking getreden. In 2021 heeft ZKN de code geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Zo is er in de geactualiseerde code meer aandacht voor de thema’s duurzaamheid & houdbaarheid en goed werkgeverschap. De bepalingen in de code van 2019 over ondernemerschap hebben hun plek gekregen in wetgeving. Hiervoor is nu een verwijzing opgenomen naar de Wtza. De ZKN governance code is aanvullend aan de Zorgbrede Governancecode Zorg en het ZKN-keurmerk welke de zorgkwaliteit in klinieken borgt.

Bekijk hier de ZKN governance code (2022) 

Toetsing middels self-assessment

Bestuurders van ZKN-klinieken evalueren middels een self-assessment in hoeverre zij voldoen aan de verschillende criteria van de governance code. Het self-assessment is een verplicht onderdeel van de ZKN-keurmerk audit. Klinieken kunnen het self-assessment hier vinden.