Disclaimer

Website informatie

De website van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan ZKN geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. ZKN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname van informatie

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van de ZKN.

Informatie aan leden

ZKN stelt zich ten doel haar leden zo goed mogelijk te informeren over voor klinieken relevante onderwerpen. Alle berichten van ZKN, inclusief bijlagen, gedeeld via email, website of anderszins zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Door ZKN verstrekte informatie is nadrukkelijk niet bedoeld als een individueel advies. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan ZKN geen aansprakelijkheid aanvaarden en evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.