Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel: 070-3177980
info@zkn.nl

De sector in beeld

Steeds meer patiënten kiezen voor zorg bij een kliniek. In 2020 ging 14,5% van de patiënten voor medisch specialistische zorg naar klinieken. Van 2013 tot en met 2020 groeide het aantal patiënten bij klinieken met 56%. In Nederland gaat 5,1% van het totale medisch specialistische budget naar klinieken (in 2020).

De zorg per specialisme

Op gebied van dermatologie (aandoeningen van de huid) vindt 22,5% van alle zorg plaats in klinieken. Bij oogheelkunde is dat 25,3%. Hieronder ziet u van meer specialismes welk marktaandeel klinieken innemen in het totale zorglandschap.

Bron: Vektis data (2020)
* Alle cijfers gaan enkel over verzekerde medisch specialistische zorg, de aantallen in onverzekerde zorg zijn niet bekend.
** Wanneer gesproken wordt over klinieken gaat het over alle klinieken inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk / ZKN lidmaatschap.
*** Het aandeel van klinieken in het totaal betreft de verhouding tussen klinieken (inclusief klinieken zonder ZKN keurmerk) en ziekenhuizen / universitair medische centra.
**** De percentages van de vergoedingen zijn exclusief dure geneesmiddelen