Wanneer u zorg in een kliniek ontvangt zijn algemene consumentenvoorwaarden van toepassing. Voor klachten en geschillen zijn eveneens procedures beschikbaar.

Klachten, geschillen en voorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden

Wanneer u zorg in een kliniek ontvangt zijn algemene consumentenvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst die patiënt en zorgaanbieder met elkaar afsluiten. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bij ZKN aangesloten leden. De voorwaarden zijn door ZKN met de consumentenbond opgesteld. 

Bekijk de Algemene Consumentenvoorwaarden hier.

Melden van een klacht

Als u ontevreden bent over de behandeling, moet u deze onvrede of klacht(en) kunnen melden. Om de redenen van de klachten zo snel mogelijk weg te nemen heeft iedere kliniek een klachtenfunctionaris. Informeer daarom zelf bij uw kliniek naar de klachtenprocedure. Indien deze voor u niet duidelijk is, kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Bent u ontevreden? Dan is de eerste stap om contact op te nemen met uw behandelaar in de kliniek;
  2. Komt u er samen niet uit, is de tweede stap dat u contact opneemt met de klachtenfunctionaris. Elke kliniek met het ZKN-keurmerk heeft een klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Informatie over de klachtenfunctionaris kunt u inwinnen bij de betreffende kliniek;
  3. Komt u er vervolgens niet uit met de klachtenfunctionaris, dan is de derde stap dat u uw klacht schriftelijk indient bij de directie van de kliniek.

Indien u na het nemen van de bovenstaande stappen nog geen oplossing heeft gevonden, heeft u verschillende mogelijkheden;

  • U kunt bij een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, een klacht bij de tuchtrechter indienen.
  • U kunt uw klacht indienen bij de Geschillencommissie, zie hieronder voor meer informatie.

Geschillencommissie

Alle leden van ZKN zijn na het behalen van het ZKN-keurmerk automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de kliniek. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,-. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt/patiënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie.

Beoordeel uw behandeling!

Gelukkig zijn de meeste patiënten na het bezoek aan een kliniek heel tevreden. Niet voor niets scoren klinieken gemiddeld een 9,0 op ZorgkaartNederland voor de geleverde zorg. Bent u ook behandeld in een kliniek? Laat een beoordeling achter op ZorgkaartNederland of oriënteer u op een kliniek naar keuze.  

Ga naar ZorgkaartNederland