De onafhankelijkheid van het ZKN-keurmerk wordt bewaakt en geborgd door het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen bepaalt aan welke eisen klinieken moeten voldoen om het ZKN-keurmerk te behalen. De belangrijkste taak van het College is dan ook het bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de keurmerkeisen. Zij stelt zelf voorstellen tot aanpassing van de eisen op, bijvoorbeeld omdat eisen niet meer actueel of onduidelijk zijn. Daarnaast beoordeelt het College suggesties van derden en stelt deze zo nodig vast. Tevens bepaalt het College met welke regelmaat controles worden uitgevoerd en waar controleurs aan moeten voldoen.

Het College bestaat uit vertegenwoordigers van alle relevante partijen uit de sector. Dit zijn wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, Kiwa, LRQA (Lloyd's Register), verzekeraars en ZKN. Met het College van Deskundigen blijft de kwaliteit van het ZKN-keurmerk afgestemd op de eisen van deze tijd.

Alle taken, verantwoordelijkheden en werking van het College zijn beschreven in het Reglement van het College van Deskundigen.


Samenstelling College van Deskundigen


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl