Activiteit

ZKN Algemene Ledenvergadering 2023 (ALV)

23 nov
Donderdag 23 november 2023
14:30 tot 19:00
ZKN bijeenkomst

We nodigen u van harte uit voor de ZKN Algemene Ledenvergadering 2023 (ALV). We verwelkomen u graag bij ons in Zoetermeer op donderdag 23 november aanstaande. De ontvangst is vanaf 14.30 uur en de vergadering start om 15.00 uur.   

Gastspreker: uitslag verkiezingen 
Op de dag voor de ALV vinden de verkiezingen plaats. Verkiezingen waarbij de uitkomst op dit moment nog alle kanten op kan gaan. We zijn zeer verheugd dat Wim Groot, hoogleraar Gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht, na het formele deel van de vergadering een inleiding verzorgt over wat de uitkomst van de verkiezingen mogelijk voorspelt voor de toekomst van de MSZ. Wim is gespecialiseerd in de financiering en bekostiging van de zorg en geeft gevraagd en ongevraagd publiekelijk advies over de keuzes die gemaakt zouden moeten worden om de zorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Ook is Wim lid van de RvT van de Patiëntenfederatie en voormalig lid van de RVS. Wim gaat na zijn inleiding graag met de leden van ZKN in gesprek over de toekomst van de zorg, de kansen en de uitdagingen en de rol die klinieken daarin vervullen. 

Vanaf 17.15 uur is er alle gelegenheid om met elkaar bij te praten en om onderling te netwerken tijdens de borrel en walking diner.  
 
Agenda ALV
De agenda en stukken voor de ALV worden een week van tevoren gedeeld. Op de agenda staan in elk geval de nieuwe auditsystematiek, het financieel jaarverslag en wordt er een nieuw bestuurslid voorgedragen. De procedure voor het aandragen en kiezen van een nieuw bestuurslid vindt u hier. Het plan met bijbehorende begroting en contributieregeling is in de extra ALV op 19 september jl. vastgesteld door de leden. We sluiten de ledenvergadering af met een terugblik op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2024.

U komt toch ook?
Genodigd zijn directeuren en bestuurders van (kandidaat) lidorganisaties van ZKN en ZKN commissieleden. Indien gewenst kan directie / bestuur een collega machtigen om namens de kliniek deel te nemen en de stem uit te brengen. 

Locatie

Zilverstraat 69
2718RP Zoetermeer
Nederland

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om je zelf aan te melden.

Ben je nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »