Passende zorgpraktijken

Zelfstandige klinieken zijn volledig ingericht en georganiseerd voor het leveren van passende zorg. Hierdoor gaan kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en innovatie hand in hand bij klinieken. Dit komt voort uit de focus die klinieken kenmerkt. Klinieken focussen zich op een specifiek en planbaar zorgaanbod. Hierdoor kunnen klinieken met de beschikbare middelen (personeel, tijd en geld) zeer efficient werken en hoge kwaliteit leveren aan hun patiënten.

Op deze pagina delen wij passende zorgpraktijken van zelfstandige klinieken. Dit zijn concrete voorbeelden uit de praktijk met zichtbare impact op meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg.

Afbeelding van Individueel behandelplan voorkomt onnodige zorg

Individueel behandelplan voorkomt onnodige zorg

Rugpoli zorgt door toevoeging van de MSK arts aan de bestaande specialismen voor een goede diagnose en passende behandeling van de patiënt. Daardoor kan samen met de patiënt een individueel...

Afbeelding van Digitale transformatie als oplossing voor duurzame zorg

Digitale transformatie als oplossing voor duurzame zorg

Digitale transformatie is nodig om hoge kwaliteit van zorg in Nederland te behouden. Om digitale transformatie in de zorg te versnellen, moeten eerst de juiste condities worden gecreëerd. Eén...

Afbeelding van Kosten besparen door dagbehandeling

Kosten besparen door dagbehandeling

Orthoparc is specialist in het plaatsen van heup- en knieprotheses in dagbehandeling. Meer dan 95% van de patiënten gaat op de dag van de operatie naar huis. Dit is fijn voor de patiënt,...

Afbeelding van Minder pijn en minder pijnstillers door app

Minder pijn en minder pijnstillers door app

Met de ontwikkeling van de pijncoachapp biedt orthopedische kliniek ViaSana haar patiënten een effectief hulpmiddel om het gebruik van pijnstillers terug te dringen: actieve gebruikers van de app...

Afbeelding van Passende behandeling door omgekeerde zorgpiramide

Passende behandeling door omgekeerde zorgpiramide

Bij de Proctos kliniek werken ze met een duidelijke visie: de omgekeerde zorgpiramide. De hoogst opgeleide zorgverlener, de medisch specialist, staat bij de poort met voldoende tijd en aandacht...

Afbeelding van Genderzorg toegankelijk houden door netwerkvorming

Genderzorg toegankelijk houden door netwerkvorming

Gender Clinic is opgericht om een bijdrage te leveren aan het reduceren van wachttijden rondom transgenderzorg. De vraag naar deze zorg is namelijk hoger dan de beschikbare capaciteit. In...

Afbeelding van Toegankelijkheid van oogzorg vergroot door taakherschikking

Toegankelijkheid van oogzorg vergroot door taakherschikking

Spectrum Oogzorg is een oogheelkundige kliniek waarbij vergaande taakherschikking en digitalisering speerpunten zijn. In Nederland zijn veel goed opgeleide optometristen die hun competenties niet...