Hoogwaardige medische zorg

Korte of géén wachttijden

Persoonlijke aandacht

Innovatieve behandelmethoden

Uitstekende service en nazorg

Grotendeels verzekerde zorg

Lid zijn van ZKN biedt vele
voordelen en bijzondere extra’s!

ZKN-
keurmerk

Elk lid van ZKN heeft het ZKN-keurmerk behaald. Hiermee toont u patiënten en zorgverzekeraars dat u kwalitatief hoogstaande zorg levert. Het keurmerk helpt u met het continue verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.Lees meer over
het ZKN keurmerk

Collectieve belangenbehartiging

We zorgen voor de behartiging van uw belangen bij inspecties, ministeries, verzekeraars en andere belanghebbenden. In de media vertegenwoordigen we de branche en werken we aan positieve beeldvorming. Ook hebben we onze eigen cao en u bent als lid automatisch aangesloten bij de onafhankelijke ZKN geschillencommissie.
Bekijk onze missie
en visie

Informatie &
diensten

We houden u op de hoogte van nieuws, subsidieregelingen en wijzigingen in belangrijke wet- en regelgeving. Met behulpzame checklists & documentatie en onze ZKN Academie tilt u uw organisatie naar een hoger niveau. Tevens biedt ZKN u aantrekkelijke diensten en de mogelijkheid om te netwerken met andere leden.

Vragen over onze diensten?
Neem contact op

Aansluiten bij ZKN

Klinieken die lid willen worden van ZKN kunnen zich altijd aanmelden als kandidaat-lid. In de toetsingscriteria omschrijven we aan welke eisen moet worden voldaan om lid te kunnen worden. Onafhankelijke keuringsinstanties testen dit. Zo moeten er bijvoorbeeld minimaal twee medische specialisten beide voor 0,2 fte werkzaam zijn.

Bekijk hoe u het ZKN-keurmerk behaalt

Kies bewust uw medische zorg, kies voor het ZKN-keurmerk

Of u nu door ziekte een medische behandeling nodig heeft of iets aan uw lichaam wilt corrigeren:
u laat liever niets aan het toeval over. U weet dat u goed zit bij een kliniek met het ZKN-keurmerk.
Zelfstandige Klinieken met zo’n keurmerk garanderen de beste medische zorg. En nazorg.