VIPP 5: Nieuwe stap digitale uitwisseling medische gegevens
Met VIPP 2 is de basis gelegd voor gestandaardiseerde gegevensuitwisseling met de patiënt. Met VIPP 5 wordt de volgende stap gezet in het digitaal uitwisselen van medische gegevens. Het programma focust zich op de uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en tussen instellingen. De officiële publicatie leest u in de Staatscourant.


Doel VIPP 5
De beschikbaarheid van medische gegevens is voor zorgprofessionals essentieel. VIPP 5 richt zich op gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens met de patiënt via een PGO. Hierdoor houden patiënten zelf de regie over hun eigen gegevens en krijgen ze beter inzicht in hun gezondheid.

Door gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen, beschikken zorgprofessionals sneller over de juiste medische gegevens. Hierdoor hoeven minder gegevens te worden overgetypt en ingevoerd. En hoeft de patiënt niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal te vertellen.

Drie modules
De VIPP 5 regeling loopt tot 1 juli 2023. Het bestaat uit de volgende drie modules, waarvan module 1 en 3 verplicht zijn:

  1. De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel.
  2. De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.
  3. De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

Ondersteuning

ZKN heeft subsidie ontvangen om klinieken te begeleiden met de VIPP subsidie en het bereiken van de doelen. De programmabegeleiding voor zelfstandige behandelcentra bestaat voornamelijk uit:

  • Voorlichting en kennisoverdracht door bijeenkomsten en informatiemateriaal
  • Relatiemanager waar u uw specifieke vragen aan kunt stellen
  • Communicatie met leveranciers
  • Informeren van stakeholders (onder andere ministerie van VWS en andere VIPP-programma’s)

De ondersteuning van het projectbureau is voor leden en niet-leden van ZKN. Hier zijn geen kosten aan verbonden. We informeren u veelal via onze VIPP-nieuwsbrief en de VIPP informatie op de ZKN ledenportal. U kunt zich voor beiden hier aanmelden


Samenwerking
Om VIPP 5 nog meer kracht bij te zetten trekken NFU, NVZ en ZKN gezamenlijk op binnen de regeling om de deelnemers te ondersteunen bij het behalen van de VIPP 5 doelstellingen. De samenwerking bestaat vooral uit monitoring, kennisuitwisseling, handvatten voor implementatie, leveranciersmanagement en het borgen van de aansluiting op de andere landelijke VIPP-programma’s die raakvlakken hebben met de VIPP-doelstellingen.


Vragen
Heeft u vragen over de VIPP 5 regeling of wilt u weten wat het projectteam precies voor u kan betekenen? Aarzel dan vooral niet en neem contact op via vipp@zkn.nl of bezoek www.vipp-programma.nl.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl