Programma Medicatieoverdracht

Om goede en veilige farmaceutische patiëntenzorg op basis van een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht mogelijk te maken, is de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ uit 2008 herzien. De richtlijn staat sinds februari 2020 ingeschreven als kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in het Register bij Zorginstituut Nederland en daarmee verplicht.

Het programma Medicatieoverdracht bereidt sectoren, leveranciers en regio’s voor en ondersteunt bij de implementatie van de richtlijn en de bijbehorende informatiestandaarden. In de richtlijn speelt het uitwisselen van medicatiegegevens een belangrijke rol.  

In de verschillende fasen van het programma kunt u, in samenwerking met andere sectoren, meedenken en input leveren door deelname aan één van de vijf kernteams: patiënt & cliënt, medicatie, toedienen, lab voor medicatie of contra-indicaties en overgevoeligheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Hoekstra.

Programma medicatieoverdracht is één van de HLA-programma's waar ZKN aan mee doet. In onderstaande afbeelding ziet u alle programma's.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl