Achtergrond
ZKN heeft bereikt dat er 32,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het ontsluiten van informatie tussen patiënt en professional. De middelen kunnen worden aangevraagd door zbc’s en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. De subsidie regeling is zowel beschikbaar voor leden als niet-leden van ZKN. Het uitgangspunt is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. De precieze uitwerking van de regeling leest u in de Staatscourant..


Wat betekent deze financiële bijdrage voor u?

  • betere transparantie, service en communicatie met uw patiënt
  • steun voor het ontvangen van actuele medicatie overzichten (aansluiting Landelijk Schakelpunt/LSP)
  • meer kansen voor health-apps en zelfdiagnostiek
  • makkelijker uitwisselen van medische informatie tussen u en andere zorgverleners
  • u voldoet tijdig aan de verplichting om per 2020 uw patiënten digitaal inzicht te geven in hun medische gegevens

Hoe verkrijgt u deze subsidie?

  • Stap1: Het invullen van een digitaal intakeformulier. Hier kijken wij of u voldoet aan de randvoorwaarden voor een subsidie aanvraag.
  • Stap 2: Komt u in aanmerking voor een subsidie aanvraag dan ontvangt u van ons een persoonlijke link naar een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting bepaalt of u in aanmerking komt voor subsidie, en voor welke onderdelen en bedragen. U dient de nulmeting voor 1 september in te vullen.
  • Stap 3: Na het invullen van de nulmeting dient u voor uiterlijk 1 oktober het aanvraagformulier bij VWS te hebben ingediend.

Let op: vult u het intakeformulier zo snel mogelijk in en de nulmeting voor 1 september !

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl