Landelijk Implantaten Register (LIR)

Implantaten hebben een bepaalde levensduur. Binnen deze levensduur kunnen zich onvolkomenheden voordoen die een gevaar kunnen vormen voor mensen die een dergelijk implantaat hebben. Om alle niet naar behoren functionerende implantaten te kunnen traceren is het van belang om op een snelle en efficiënte manier te werk te gaan. Om hierin te voorzien is een gezamenlijke registratie noodzakelijk. Vanuit het ministerie van VWS is de opdracht om een Landelijk Implantaten Register (LIR) te ontwikkelen.

Op 1 januari 2019 is een wetswijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het is sindsdien wettelijk verplicht voor zorgverleners om implantaatgegevens van patiënten te registreren, mee te geven aan de patiënt en op uniforme wijze aan te bieden aan het LIR. Deze gegevens moeten op een dusdanige manier geregistreerd worden dat het implantaat kan worden herleid (traceren) tot een patiënt. Bij voorkeur loopt zowel de registratie als de aanlevering van de gegevens via het patiëntendossier.
Bekijk hier de website van de overheid over de wetswijziging. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan op basis van de beschikbare gegevens in het LIR snel achterhalen bij welke zorgaanbieders bepaalde implantaten bij patiënten zijn geïmplanteerd en om hoeveel patiënten het gaat. Op deze manier kan er adequaat en snel geschakeld worden bij bijvoorbeeld calamiteiten. Meer informatie over de rol van de IGJ vindt u op de website van de IGJ.


Wettelijke registratieverplichtingen

Een zorgaanbieder/zorgverlener heeft volgens de Wkkgz vier verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Lees alle achtergrondinformatie rondom de wettelijke registratieverplichtingen hier.


Ondersteuning LIR, voor wie?

Vanuit het VIPP-programma is een team samengesteld dat zich naast het VIPP-programma ook richt op het ondersteunen bij het implementatieproces rondom LIR. De ondersteuning is zowel voor leden als niet-leden van ZKN en niet gebonden aan de subsidietoekenning van VIPP. Iedere kliniek kan dan ook kosteloos gebruik maken van de diensten van het VIPP-team voor de aansluiting op het LIR. 


Inclusielijst implantaten

Voor welke implantaten het verplicht is om implantaatgegevens aan te leveren bij het LIR is terug te vinden op een inclusielijst. De inclusielijst is gepubliceerd op de website van Nictiz
Bij de ingang van de wetswijziging gold de verplichting enkel voor de hoog-risico implantaten. 

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het VIPP-team per telefoon of e-mail:
T: 070 - 3177980
E: vipp@zkn.nl

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl