Vraag
Redactie ZKN 5 maanden geleden

Recht op verlofdag voor trouwdag ouders?

Een medewerker bij ons in de kliniek haar ouders en haar schoonouders zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Krijgt de medewerker hiervoor twee keer een verlofdag? Zo ja, dient deze verlofdag op een werkdag te vallen om recht op verlof te hebben of is dat niet nodig?

Deze cao-vraag is gesteld door een lidorganisatie via HRcommissie@zkn.nl. 

Vond u dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags: cao zkn verlofdag
1 antwoord
Profielfoto van Redactie ZKN Redactie ZKN
5 maanden geleden

Antwoord HR-commissie: De situatie die u schetst heeft betrekking op artikel 31.1 van de cao ZKN over betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen (zie hieronder). De essentie van lid 1 is dat de medewerker in de gelegenheid wordt gesteld om daadwerkelijk aan de planbare bijzondere gebeurtenis deel te nemen op de dag dat deze plaatsvindt of gevierd wordt. De medewerker maakt dus aanspraak op betaald verlof, als hij/zij is of zou zijn ingeroosterd op de dag dat de bijzondere gebeurtenis plaatsvindt of gevierd wordt. Het is hierbij niet de bedoeling dat de ingeroosterde werktijden in een dergelijk geval aangepast worden, dan wel dat de werktijden van de medewerker bewust om de bijzondere gebeurtenis heen gepland worden. Het is ook niet de bedoeling dat de een werkdag moet inhalen vanwege reeds genoten betaald verlof in verband met de bijzondere gebeurtenis.

Indien één of beide huwelijken (beiden zijn op zichzelf staande bijzondere gebeurtenissen) die u noemt worden gevierd op een dag, waarop de medewerker normaal gesproken zou werken, komt betrokken medewerker op die dag dus in aanmerking voor betaald verlof.

31.3 Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

  1. Je leidinggevende stelt je in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen. Je leidinggevende verleent jou, indien de bijzondere gebeurtenis op een dag valt die volgens jouw afgesproken ingeroosterde werktijden een werkdag voor je is, je daartoe betaald verlof.

Gebeurtenis

Dag/dagen

je verhuizing in opdracht van de werkgever

2

huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van je gezin, je bloedverwanten in de eerste en tweede graad, van je echtgeno(o)t(e) of partner

1

jouw 25- en 40-jarig huwelijk

1

het 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijk van jouw ouders of pleegouders of die van je echtgeno(o)t(e) of partner

1

jouw 25- en 40-jarig dienstjubileum

1

bestuurlijke en ministeriële commissies op het gebied van de gezondheidszorg en medische tuchtcolleges

1

  1. Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat je veertien dagen voor de gebeurtenis aan je leidinggevende moet melden dat je de gebeurtenis wenst bij te wonen en wordt het naar rato-beginsel niet toegepast.