Vraag
HR Commissie 5 maanden geleden

Betaald ouderschapsverlof (sinds 2 aug 2022) - opbouw PLB en andere premies

Sinds 2 augustus 2022 is het betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ik heb daar enkele vragen over. 

 1. Zijn er vanuit cao ZKN-aanvullingen of afwijkingen omtrent dit verlof? 
 2. Geldt artikel 31.2 (Premies tijdens onbetaald verlof) uit de cao ook over de 30% ouderschapsverlofuren die niet betaald wordt?
 3. Is de opbouw PLB ook nog 100% over het gedeelte ouderschapsverlof wat betaald is (70%)

Deze cao-vraag is gesteld door een lidorganisatie via HRcommissie@zkn.nl. 

Vond u dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags: HR cao zkn ouderschapsverlof
1 antwoord
Profielfoto van HR Commissie HR Commissie
5 maanden geleden

Hieronder per vraag een antwoord van de HR-commissie. 

 1. Zijn er vanuit cao ZKN-aanvullingen of afwijkingen omtrent dit verlof?
  Nee, in de cao is behoudens het gestelde in artikel 31.2 niets aanvullend geregeld over het ouderschapsverlof. De wettelijke regeling is dus van toepassing. Het (door het UWV) betaald ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof zonder behoud van loon. Tijdens het verlof stopt de pensioenopbouw dus tijdelijk. Mocht uw medewerker overeenkomstig artikel 31.2 cao ZKN kiezen voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw dan moet hiervoor binnen negen maanden een aanvraag bij PFZW worden ingediend.
   
 2. Geldt artikel 31.2 (Premies tijdens onbetaald verlof) uit de cao ook over de 30% ouderschapsverlofuren die niet betaald wordt?
  De werknemer kan indien hij/zij dat wenst de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. De werknemer bepaalt zelf het niveau van de voortzetting. Indien de werknemer kiest voor 100% voortzetting van de pensioenopbouw, betaalt de werkgever dus overeenkomstig artikel 31.2 de reguliere werkgeverspremie pensioen, zijnde 50%. Zie verder https://www.pfzw.nl/werkgevers/werkgeversdesk.html#!situatie+medewerker+verandert/verlof/vraag/449
   
 3. Is de opbouw PLB ook nog 100% over het gedeelte ouderschapsverlof wat betaald is (70%)?
  Alleen de wettelijke regeling is van toepassing. Het (door het UWV) betaald ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof zonder behoud van loon. Tijdens deze periode wordt geen verlof door de medewerker opgebouwd en ook geen PLB-uren.

Ook een vraag voor de HR-commissie? Stel hem hier op de ZKN-website zodat andere klinieken ook kunnen leren van uw vraag en het antwoord.