Vraag
HR Commissie 1 jaar geleden

Recht op verlof overlijden grootouder (partner)?

De oma van de partner van een medewerkster is overleden. Krijgt zij hiervoor 1 dag bijzonder verlof of niet? In de CAO staat dat je bij eerstelijns (rechte lijn?) overlijden (partner, ouder of broer/zus) recht hebt van de dag van overlijden t/m begrafenis. Dat is logisch!
Maar over een tweedelijns overlijden (grootouder, oom-tante) kan ik niets vinden?  Dus kost dit een vakantiedag?

Deze cao-vraag is gesteld door een lidorganisatie via HRcommissie@zkn.nl. 

Vond u dit artikel interessant? Zoek meer artikelen op de volgende tags: HR cao zkn verlofdag
1 antwoord
Profielfoto van HR Commissie HR Commissie
1 jaar geleden

Voor deze vraag moeten we kijken naar Artikel 31.3 van de cao ZKN (Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen) 

31.3 Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

Je leidinggevende stelt je in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen. Je leidinggevende verleent jou, indien de bijzondere gebeurtenis op een dag valt die volgens jouw afgesproken ingeroosterde werktijden een werkdag voor je is, je daartoe betaald verlof.

Dit geldt voor diverse gebeurtenissen zoals verhuizing, huwelijk, jubilea en bij overlijdensgevallen. 

Bij punt 4. van 31.3 wordt aangegeven "Bij overlijden van een bloed- of aanverwant in de rechte lijn van jou en/of van je echtgenoot of relatiepartner heb je recht op betaald verlof op de dag van overlijden en op de dag van de begrafenis of crematie, voor zover je was ingeroosterd op deze dag/dagen."

Rechte lijn & bloedverwantschap
Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen van wie de één van de ander afstamt. Bijvoorbeeld (groot)ouder en kind. Dit heet ook wel rechte lijn. De opa of oma van de partner is dus een verwant in de zin van lid 4 van artikel 31.3 cao ZKN. De medewerker heeft dus recht op onbetaald verlof indien hij/zij was ingeroosterd op de dag van de uitvaart.

Nadere toelichting betaald verlof 
De essentie van lid 1 van artikel 31.3 ‘Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen’ is dat de medewerker in de gelegenheid wordt gesteld om daadwerkelijk aan de bijzondere gebeurtenis deel te nemen op de dag dat deze plaatsvindt. Hij/zij maakt daarvoor aanspraak op betaald verlof, als hij/zij is of zou zijn ingeroosterd op de dag dat de bijzondere gebeurtenis plaatsvindt. Het is hierbij niet de bedoeling dat de ingeroosterde werktijden in een dergelijk geval aangepast worden, dan wel dat de werktijden bewust om de bijzondere gebeurtenis heen gepland worden. Het is ook niet de bedoeling dat de medewerker een werkdag moet inhalen vanwege reeds genoten betaald verlof in verband met de bijzondere gebeurtenis. 

Lid 5 geeft de situaties aan waarbij het recht bestaat op meerdere dagen betaald verlof.

Ook een vraag voor de HR-commissie? Stel hem hier op de ZKN-website zodat andere klinieken ook kunnen leren van uw vraag en het antwoord.