Klinieken

Kandidaat-leden hebben maximaal één jaar na aanmelding om het keurmerk te behalen. Klinieken die deze termijn overschrijden verliezen het kandidaat-lidmaatschap.

Kandidaat-leden hebben maximaal één jaar om het keurmerk te behalen. Klinieken die deze termijn overschrijden verliezen het kandidaat-lidmaatschap.

Elke locatie waar behandeld wordt dient een audit te krijgen. Echter, wanneer uw instelling uit meer dan zeven behandellocaties bestaat, geldt een regeling waarbij Kiwa en/of LRQA (Lloyds) een representatieve steekproef neemt bij de eerste uitgebreide audit. In de audits de daaropvolgende twee jaar dienen de niet bezochte locaties een bezoek te krijgen. Voor de hercertificering drie jaar na de eerste audit, zijn dan alle behandellocaties bezocht.

Nee, het keurmerk wordt afgegeven aan één kliniek. U kunt wel afspraken maken over het laten certificeren van meerdere klinieken op dezelfde locatie.

Nee, u mag het ZKN logo en ZKN-keurmerk alleen voeren indien u geslaagd bent voor de audit van Kiwa en/of LRQA (Lloyds) en het ZKN-keurmerk certificaat in uw bezit heeft. U mag als kandidaat-lid het keurmerk dus niet gebruiken voor reclame-uitingen, op uw website, in voorlichtingsmateriaal of in de kliniek zelf.

Voor toelating als kandidaat-lid moet u voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in het ZKN Huishoudelijk reglement. U vraagt het ZKN kandidaat-lidmaatschap aan door het aanmeldformulier inclusief vragenlijst in te vullen. Het aanmeldformulier kunt u per e-mail opvragen en retourneren. Uw aanmelding wordt door het ZKN-bureau in behandeling genomen en voorgelegd ter besluitvorming aan het ZKN-bestuur. Let op: uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld. Het besluit van het Bestuur wordt u binnen twee maanden medegedeeld. Bij een positief besluit kunt u zelf contact opnemen met Kiwa of LRQA (Lloyds) zodat u een audit voor het ZKN-keurmerk kunt aanvragen. U heeft na aanmelding één jaar de tijd om het ZKN-keurmerk te behalen. Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat van ZKN via info@zkn.nl

Nadat het Bestuur uw aanmelding tot kandidaat-lid heeft geaccepteerd, wordt u kandidaat-lid. Binnen één jaar dient u de audit van Kiwa of LRQA (Lloyds) voor het ZKN-keurmerk te hebben gehaald. Als de audit is goedgekeurd, wordt u door de certificeringsinstantie op de hoogte gesteld. U kunt met ZKN overleggen hoe u het certificaat wenst te ontvangen.

Dit kan zeker gewijzigd worden. Graag ontvangen wij via info@zkn.nl de juiste gegevens.

Alleen klinieken die het ZKN-keurmerk hebben behaald, mogen het ZKN-keurmerk logo gebruiken voor de eigen communicatie-uitingen zoals de eigen website. Het gebruik van het logo zonder dat u het keurmerk hebt gehaald is strafbaar.
U kunt informatie over het gebruik van het ZKN logo downloaden bij de documenten op de portal (vereniging algemeen) of opvragen bij Lian van Mourik, communicatiemedewerker online.

ZKN biedt haar (kandidaat-)leden de gelegenheid om gebruik te maken van haar gratis opleidingscentrum, de ZKN Academie. De cursussen worden aangeboden door externe deskundige trainers / adviseurs. Een aantal academies wordt verzorgd door de betreffende thema verantwoordelijke manager werkzaam bij ZKN. De ZKN Academie Executive is speciaal voor bestuurders en directeuren en wordt in samenwerking met de VvAA voor Zorgondernemingen driemaal per jaar georganiseerd. U kunt op de pagina van de ZKN Academie informatie vinden over het aanbod. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Hugo Meulblok.

Nee, het keurmerk wordt afgegeven op naam van de kliniek. Indien de oude naam niet meer bestaat, geldt het keurmerk niet meer. U dient de kliniek opnieuw aan te melden bij ZKN als kandidaat-lid.

Nee, u mag het ZKN logo en ZKN-keurmerk alleen voeren op locaties waar u het ZKN-keurmerk heeft behaald. Op het ZKN-keurmerk certificaat staat aangegeven welke locaties geslaagd zijn voor de audit van Kiwa of LRQA (Lloyds).

De online portal van ZKN is alleen beschikbaar voor (kandidaat-)leden. Om in te kunnen loggen moet u opgenomen zijn in het CRM systeem van ZKN. U kunt zich op deze pagina aanmelden voor de portal en/of ledenmailingen. Nadat we uw aanmelding verwerkt hebben ontvangt u van ons een bevestiging. 
Als u de ledenmailing van ZKN al ontvangt staat u al in ons systeem en kunt u uw wachtwoord instellen

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: