Hier staan wij voor. Hier tekenen wij voor. Hier gaan wij voor.

ZKN governance code

De ZKN governance code beschrijft criteria op de thema’s kwaliteit & veiligheid, leren & verbeteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen waaraan ZKN-klinieken moeten voldoen. Jaarlijks wordt getoetst of klinieken voldoen aan deze criteria. Het doel van de governance code is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering van klinieken te verankeren. Onderstaande animatie geeft meer uitleg over de aanleiding, inhoud en doel van de code.

De ZKN governance code is medio 2019 in werking getreden. In 2022 is de code geactualiseerd*. In de geactualiseerde code is er meer aandacht voor de thema’s duurzaamheid & houdbaarheid en goed werkgeverschap. Voor de bepalingen over ondernemersschap is een verwijzing opgenomen naar de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De ZKN governance code is aanvullend aan de Zorgbrede Governancecode Zorg en het ZKN-keurmerk welke de zorgkwaliteit in klinieken borgt.

Bekijk hier de ZKN governance code 

Toetsing middels self-assessment

Bestuurders van ZKN-klinieken evalueren middels een self-assessment in hoeverre zij voldoen aan de verschillende criteria van de governance code. Het self-assessment is een verplicht onderdeel van de ZKN-keurmerk audit. Klinieken kunnen het self-assessment hier vinden. 

* De ZKN governance code en het self-assessment versie 2022 zijn ook van toepassing in 2023.